Gå til indhold
Frankrig

Hjælpepakker til virksomheder i Frankrig

Den franske regering har den 16. april igen revideret finansloven for 2020 med fokus på nye tiltag for at bekæmpe de økonomiske virkninger af COVID-19-krisen. Med COVID-19 hjælpepakken er budgettet mere end fordoblet og der er nu samlet afsat 110 mia. euro i støtte til folk på midlertidig dagpenge, der skal være med til at afholde virksomheder fra at afskedige medarbejdere og udsættelse af skatter og afgifter for virksomheder.

Den franske regerings støtte til Erhvervslivet

Det er anden gang, at Frankrig fremlægger et revideret budget for finansloven efter krisens fremkomst. Der er tale om en markant stigning i udgiftsniveauet fra i forhold til de 45 mio. euro fra da finansloven blev fremsat den 18. marts. Beløbet er altså mere end fordoblet. Frankrig ventes langsomt at åbne samfundet op igen fra 11. maj, men de økonomiske effekter forventes at fortsætte længe efter genåbningen. Man forudser et fald i den franske økonomi på 8% af BNP i år.

Hovedpunkter fra hjælpepakken:

 • Den franske nationalbank stiller garantier for 300 mia. euro for virksomheders lån. Disse lånegarantier kører via den franske banksektor. Tiltaget skal sikre, at bankerne fortsat kan låne penge ud for at undgå NPL’er (non-performing loans) og for at sikre den finansielle stabilitet. Dette tiltag skal mindske risikoen for at franske virksomheder går konkurs.
 • For de mindste små og mellemstore virksomheder er der mulighed for at udskyde betaling af regninger for gas, vand, el mv. 
 • Udvidede udgifter til midlertidige dagpenge (24 mia. euro i stedet for oprindeligt 8,5 mia. euro) for at sikre, at virksomheder ikke skal fyre ansatte. 
 • Udskydelse af skatter og afgifter for virksomheder. Udsættelserne af betaling af skatter og afgifter bogføres som mulige tab for staten, da det kan komme på tale, at disse ikke kan betales, hvis virksomheder går konkurs.
 • En fond på 7 mia. euro målrettet selvstændige og små virksomheder. Disse kan modtage 1500 euro om måneden. I særlige tilfælde kan dette hæves til 2000-5000 euro, herunder til hjælp med at betale faste udgifter som fx husleje for restauranter og caféer. Det gælder dog kun i tilfælde, hvor virksomheden ellers er i stor risiko for at gå konkurs.
 • Rekapitalisering af virksomheder i Frankrig, hvor der er afsat 20 mia. euro. Det kan potentielt betyde midlertidig, delvis nationalisering af virksomheder, som man anser for særligt strategisk vigtige, herunder som mulige mål for udenlandske opkøb.
 • Ekstraordinære udgifter på sundhedsområdet som følge af epidemien, hvor der er afsat 8 mia. euro. Dette er særligt med henblik på indkøb af værnemidler.
Du kan finde yderligere information omkring den franske regerings støttetiltag til erhvervslivet længere nede på denne side.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Frankrig?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Frankrig kan bruge de samme ordninger, som franske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige, alt efter hvilken støtteordning og hvilken virksomhedstype, der er tale om.

Erhvervs støttetiltag

Tilskud til de ansatte

 • Den franske regering har oprettet et system for midlertidige dagpenge, som muliggør, at staten kan betale lønkompensation.
  • Virksomheden betaler kompensation svarende til 70% af bruttoløn, som svarer til en udbetaling på ca. 84% af nettolønnen til sine ansatte.
  • Medarbejdere på mindsteløn kompenseres 100%.
  • Virksomheden refunderes fuldt ud af staten for lønninger op til 6.927 euro brutto månedligt, dvs. 4,5 gange mindsteløn.
  • Virksomheden kan ansøge om dette med 30 dages tilbagevirkende kraft.
  • Ordningen giver mulighed for, at de ansatte kan arbejde på deltid, f.eks. hjemmefra. Staten kompenserer således for de resterende arbejdstimer ud fra ovennævnte sats.

   Ansøgningen finder sted via det franske arbejdsministeriums hjemmeside her (på fransk)
 • Alle virksomheder, hvis aktivitet er reduceret, herunder særligt virksomheder, der er tvunget til at lukke ned, kan ansøge om støtte gennem det såkaldte ’chômage partiel’-system.
 • Den udvidede ordning for midlertidige dagpenge vurderes at ville koste 24 mia. euro.
 • Den franske arbejdsminister Muriel Pénicaud har meddelt, at der skal lanceres et lignende system for ansatte, der arbejder i hjemmet, og som ikke længere kan arbejde eller som har mindre arbejde pga. COVID-19-virussen. Dette kan f.eks. være rengøringspersonale, hushjælp mv.

Kompensation for faste udgifter

 • Der er oprettet en fond til selvstændige, håndværkere, liberale erhverv mv. med 7 mia. euro. Det er ikke et generelt støttesystem til alle små og mellemstore virksomheder, men en hjælp særligt tiltænkt til virksomheder, som uden ellers risikerer at gå konkurs. Der gælder to forskellige typer krav for at få adgang til denne hjælp:
  1. Virksomheder med højest 10 ansatte, der omsætter for under 1 mio. euro årligt, med en skattepligtig årlig fortjeneste på under 60.000 og for hvem det er forbudt at holde åbent for kunder (man må fortsat gerne fx lave take-away som restaurant og modtage støtte). ELLER
  2. For at få adgang til denne udbetaling fra april, skal omsætningen været faldet med 50% (tidligere brugte man 70%) fra april 2019- april 2020. Har man ikke været tilstede så længe, så fra oprettelsesmåneden til april 2020. Det samme princip gælder for udbetalingen fra marts. Altså et fald fra marts 2019 til marts 2020 på 50%.

   Man ansøger via skattemyndighedernes hjemmeside. Mere information her (på fransk)
 • De mindste små og mellemstore virksomheder kan udsætte betaling af regninger (gas, el, varme) eller husleje i perioden. Dette finder sted ved at sende en direkte anmodning herom til leverandøren af ydelsen (f.eks. virksomhedens gasselskabet).
 • Mulighed for at virksomheder udskyder betaling af afgifter, herunder sociale afgifter.

Klik for flere oplysninger om ovenstående kompensationsmuligheder på den franske økonomi- og finansministeriums hjemmeside (på fransk)

Skatteregler

 • Regeringen har udskudt skatte- og afgiftsbetaling for de virksomheder, som ikke kan betale. Formålet er, at ikke én virksomhed – uanset størrelse – skal risikere at gå fallit pga. skat og afgifter.

Klik for at læse om skattemyndighedernes oplysninger om denne ordning (på fransk)

Regler for afskedigelser

 • Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

 • I forhold til leveringer af varer og tjenesteydelser til offentlige institutioner er bøder og andre sanktioner for forsinket levering suspenderede. 
 • Den franske bankorganisation har besluttet, at bankerne skal udsætte betalinger på erhvervslån i op til 6 måneder. Dertil fjernes en række gebyrer for sen betaling mv. Dette skal aftales i dialog med bankerne.

  Klik for mere information (på fransk)

 • Den franske nationalbank kan i udvidet omfang yde garantier for lån til virksomheder. Regeringen er klar til at stille garantier for 300 mia. euro for banklån til virksomheder.
  • For virksomheder med under 5000 ansatte og med en omsætning under 1,5 mia. euro: Virksomhederne kan anmode om lån på op mod 25% af den årlige omsætning eller højest 2 års lønsum for den samlede gruppe ansatte.
  • For virksomheder med over 5000 ansatte eller over 1,5 mia. euro i årlig omsætning gælder der andre regler. Brugen af denne ordning for virksomheder i ovennævnte størrelsesorden indebærer, at udbetaling af aktieudbytte ikke kan finde sted. Det samme gør sig gældende for reglerne om midlertidige dagpenge.

Oplysninger om, hvordan man kan anmode om at bruge den franske stats lånegaranti findes her (på fransk)

 • Virksomheder har mulighed for at få hjælp til at forhandle vedr. lån i banker fra en statslig mægler.

Regler ift. det indre marked og fri bevægelighed

 • Indrejse i Frankrig for europæiske borgere tillades i udgangspunktet kun for:
  • Fastboende i Frankrig
  • Grænsependlere
  • Fragtkørsel
  • Relevant sundhedspersonale

 • EU-borgere, som ønsker adgang til Frankrig, skal udfylde en attest herom. Det samme gælder for EU-borgere, som ønsker adgang til de franske oversøiske territorier.

  Find attesten for adgang til Frankrig her. 
  Find attesten for adgang til de franske oversøiske territorier her.

 • Frankrig har gennemført beslutningerne vedr. grænselukning for tredjelandsborgere uden lovligt ophold som besluttet af Det Europæiske Råd. Dette betyder, at borgere fra tredjelande som udgangspunkt bliver afvist ved de eksterne grænser til lande uden for Schengenområdet.
 • For tjenesteydelser gælder ovenstående regler for personers adgang til Frankrig.

Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!

Har du brug for eksport rådgivning i Frankrig?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...