Gå til indhold
Frankrig

Situationsrapport fra eksportmarkedet Frankrig

Frankrig har hidtil under Covid-19-epidemien mobiliseret 460 mia. euro i låne- og hjælpepakker. Der er bl.a. annonceret særlige hjælpepakker til bil-, bygge-, luftfart-, turisme-, og techsektorerne. En national genopretningsplan til 100 mia. euro blev lanceret 3. september, og har fokus på sundhed, industrien, det grønne område og beskæftigelsen.

Introduktion

Frankrig er per 15. juni stort set fuldt ud genåbnet. Dette vil sige, at erhverv, størstedelen af de franske skoler, de offentlige institutioner, offentlig transport mv. er åbnet op. I de oversøiske territorier Guyana og Mayotte er der fortsat truffet en række særlige forholdsregler, idet epidemien fortsat cirkulerer. I en række byer i Frankrig er der truffet særlige forholdsregler for at bekæmpe en genopblussen af epidemien. Dette betyder bl.a. at brugen af mundbind i det offentlige rum er blevet gjort til et krav, ligesom der også på arbejdspladserne er krav om brug af mundbind. I områder hvor virussen cirkulerer aktivt opfordres til hjemmearbejde for ansatte.

Den franske regering har fra starten af krisen mobiliseret 460 mia. euro i støtte til erhvervslivet og for at holde hånden under beskæftigelsen i form af økonomiske hjælpepakker og lånegarantier. Dette bl.a. til lønkompensation, udskydelse af skatter og afgifter for virksomheder og særlige støtteplaner til fly-, bil-, bygge og turismeindustrien. Man har også lavet en særlig pulje til start-up-sektoren indenfor tech-industrien og for bogbranchen. Hertil en pulje til rekapitalisering af virksomheder, herunder i luftfarten og automobilindustrien.

I takt med genåbningen af samfundet er man gået i gang med at udfase diverse økonomiske hjælpepakker, hvilket betyder, at lønkompensation udfases gradvist, om end den nuværende model vil køre videre indtil november. Herefter vil der fortsat være mulighed for lønkompensation for virksomheder i sektorer, som er særligt ramt af krisen. Hertil kommer en række undtagelser for ansatte, som er særligt udsatte. Virksomhederne kan dertil fortsat benytte sig af de statsgaranterede lån, hvor staten garanterer lån for 315 mia. euro. Disse lån sker fortsat gennem almindelige lånudbydere, men med staten som garant. Den særlige solidaritetsfond for selvstændige og de mindste SMV'er fortsætter, med en maksimal udbetaling på €10.000 for de virksomheder, som er truet på eksistensen. Denne støtte går udelukkende til bestemte sektorer, herunder hoteller, restauranter, turisme og sport. For alle andre sektorer er solidaritetsfonden udfaset.

Den nye nationale genopretningsplan ”France Relance” på i alt 100 mia. euro går bl.a. til grøn omstilling (30 mia. euro), forbedring af konkurrenceevne for virksomheder og industrien (35 mia. euro) og til en række sociale og sundhedsmæssige tiltag, herunder en fortsættelse af lønkompensation for de hårdest ramte sektorer og investeringer i sundhedssektoren. Planen løber over perioden 2021-2022.

France Relance planens detaljer kan findes her.

Det franske finansministerium har lavet en særlig hjemmeside med fokus på hjælp og vejledning til virksomheder (på fransk).

En samlet oversigt over de forskellige allerede vedtagne sektortiltag kan findes her (på fransk).

Læs mere om muligheden for støtte til at hyre unge medarbejdere

Kan danske virksomheder søge om støtte i Frankrig?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Frankrig kan bruge de samme ordninger som franske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige afhængigt af, hvilken støtteordning og virksomhedstype, der er tale om.

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Forsamlingsforbud i det offentlige rum for grupper på over 5000 personer.

 

Påbud om brug af mundbind på alle arbejdspladser fra 1. september. Der findes undtagelser for enkeltmandskontorer og andre særtilfælde. Samtidig har lokale myndigheder truffet beslutninger om bl.a. brug af mundbind i det offentlige rum.

Hver sektor i erhvervslivet har fået udarbejdet en række særlige planer for bl.a. sundhedshensyn, som man skal leve op til. Læs mere her

Man har ikke fra myndighedernes side sagt, at man prioriterer særlige erhverv i genåbningen. Ifm. den franske genopretningspakke vil fokus være på det grønne område, den franske industrielle produktion og de sektorer, som er hårdest ramt af krisen (turisme, kultur, hoteller, restauranter mv.).

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Den franske regering har under krisen oprettet et system for lønkompensation, som muliggør, at staten kan betale lønkompensation. Dette system bliver gradvist udfaset fra juni 2020, men løber indtil videre fortsat indtil 1. november for enkelte sektorer, som fortsat er hårdt ramt af krisen (som bl.a. turisme). Du kan læse mere om systemet hos det fransk arbejdsministerium (på fransk)

 

Hertil har den franske regering indført et system for støtte til virksomheder, som gennem længere tid har behov for at nedsætte deres ansattes arbejdstid. Læs mere om dette system her (på fransk).

 

Kompensation for faste udgifter

Der er oprettet en solidaritetsfond til bestemte, mindre erhverv. Det er ikke et generelt støttesystem til alle små og mellemstore virksomheder, men en hjælp særligt tiltænkt til virksomheder, som uden ellers risikerer at gå konkurs. Støtten går målrettet til bl.a. hoteller, restauranter, caféer, turisme, sport og en række andre områder. For andre sektorer er støtten fjernet.
Vilkårene for adgang til støtte kan læses her (på fransk) 

Skatteregler

Regeringen har givet mulighed for udskudt skatte- og afgiftsbetaling for de virksomheder, som ikke kan betale. For de mindre virksomheder kan der være mulighed for udsættelse i op til 36 måneder, hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale.

Klik for at læse om skattemyndighedernes oplysninger om denne ordning (på fransk)

Der er mulighed for at lave en plan for afbetaling af skattegæld med myndighederne, hvis virksomheden ikke har råd til at betale umiddelbart. Sagerne vurderes enkeltvis.

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Staten har under krisen suspenderet regler vedr. mulige sanktioner for forsinkede ordrer til det offentlige.

Den franske nationalbank kan i udvidet omfang yde garantier for lån til virksomheder. Regeringen er klar til at stille garantier for 315 mia. euro for banklån til virksomheder.

Oplysninger om, hvordan man kan anmode om at bruge den franske stats lånegaranti findes her (på fransk)

Virksomheder har mulighed for at få hjælp til at forhandle vedr. lån i banker fra en statslig mægler.

De private banker har under krisen udsat betalinger på lån. Dette sker i dialog mellem den enkelte virksomheder og banken, og er således ikke omfattet af lovgivning eller lignende.

Frankrigs markedssituation i lyset af COVID-19

Økonomisk situation

Den franske regering forventer en recession på 10 % af BNP i år. Man forventer, at statens gælder vokser fra ca. 98 % af BNP inden krisen til 121 % af BNP.
 

Den franske Nationalbank forudser en recession på 8,7 % af BNP i år, efterfulgt af en BNP-vækst på 7,4 % i 2021 og 3 % i 2022. Fransk økonomi ventes således, at nå tilbage på sit normale niveau i starten af 2022.

 

Find flere informationer om den franske nationalbanks prognoser for fransk økonomi her

 

OECD forventer, at den franske økonomi skrumper med 9,5% af BNP i år. For 2021 forventer OECD en økonomisk vækst på 5,8% af BNP i landet. OECD's note og data kan findes her.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Ledigheden forventes at stige som følge af krisen. Inden krisen havde man en ledighed på ca. 7,8 % i Metropolitanfrankrig, som det laveste ledighedsniveau i 12 år. 

Den franske Nationalbank forventer en ledighed på 11,1 % i midten af 2021, mens ledigheden forventes at falde til 9,7 % i 2022.

Bæredygtig genstart?

De hidtidige franske tiltag på det økonomiske område har ikke haft særligt sigte på energi-, miljø, og vandteknologisektoren. Det skal tilføjes, at det franske parlament under corona-krisen har vedtaget det flerårige energiprogram (PPE), som indeholder mål for udbygning med bl.a. vedvarende energi, ligesom præsident Macron har udtalt et ønske om, at man som en del af genopretningen af fransk økonomi investerer i forbedring af den eksisterende boligmasse, herunder i form af energirenovering af bygninger. Der forventes som en del af den samlede genopretningsplan på 100 mia. euro afsat 20 mia. euro over to år med fokus på det grønne område, herunder særligt energirenovering af private hjem og offentlige bygninger som skoler og plejehjem som en del af regeringens genopretningsplan, som lancerer primo september.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Der er store økonomiske konsekvenser for især turisme, hotel- og restaurationsbranchen, kultur og sport.

Det fremtidige eksportpotentiale for danske virksomheder er dog stort inden for specielt sundhedssektoren og grøn energi. Den økonomiske krise har givet momentum til den grønne omstilling, og de franske myndigheder har bl.a. sat miljøvenlig renovering af bygninger højt på listen over tiltag, som skal fremme den grønne dagsorden. 

Krisen har ligeledes sat fokus på medicinal- og sundhedssektoren, hvilket også byder på eksportpotentiale for danske virksomheder, bl.a. inden for udvikling af medicin, vacciner, værnemidler og andet sundhedsfagligt udstyr.

Danske firmaer er fleksible og hurtige til at lægge deres produktion om, hvilket giver dem en komparativ fordel ift. franske firmaer.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Frankrig?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!