Gå til indhold
De Forenede Arabiske Emirater

Situationsrapport fra eksportmarkedet De Forenede Arabiske Emirater

De Forenede Arabiske Emirater har håndteret COVID-19 godt trods faldende oliepriser og afhængigheden af en fortsat globalisering inden for turisme, fly- og varetransport samt finansielle ydelser.

Introduktion

De Forenede Arabiske Emirater arbejder for at fastholde landets image som Mellemøstens foretrukne business-hub, og hjælpepakkerne har derfor især fokus på at hjælpe virksomheder og sikre økonomisk stabilitet.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Forenede Arabiske Emirater?

Danske virksomheder med registrerede selskaber i Emiraterne kan udnytte støtteordningerne på lige fod med lokale selskaber. Kriterierne for at kunne anvende ordningerne afhænger dog af virksomhedens størrelse, sektor, hvilken af de over 40 frihandelszoner selskabet er registreret i, hvilket emirat selskabet hører til, om de har lån eller lokale emirater/GCC statsborgere ansat mm.

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

De Forenede Arabiske Emirater benytter en proaktiv strategi i kampen mod Covid-19 og smittetallet er støt nedadgående. Der er foretaget mere end 5 millioner test, og landet har en af de højeste overlevelsesrater i verden på mere end 90% og relativt få dødsfald. Af samme grund bevæger landet sig i retning af genåbning.

De fleste butikker, restauranter, turistattraktioner og erhverv har således genåbnet med regler omkring kapacitet, afstandskrav på 2 meter, temperaturcheck, hygiejne, maskepåbud mm.

Detailsektoren og servicebranchen bliver prioriteret ifm. genåbningen pga. deres betydning for beskæftigelsen og det private forbrug. Genåbningen af disse sektorer er dog langsommere i Abu Dhabi end Dubai.

Offentlige arbejdspladser er vendt tilbage til 100% kapacitet fra 5. juli. Dog stadig med mulighed for aktivering af fleksible arbejdstider og hold. Tidligere udsatte grupper er ikke længere undtaget fra at vende tilbage til arbejdspladsen - det gælder nu kun folk med kroniske sygdomme

Der gælder dog forskellige regler i de forskellige emirater, hvor Dubai generelt er længere fremme med genåbningstiltag end Abu Dhabi og øvrige emirater. Det kan derfor være uklart, hvordan reglerne håndhæves.

Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Indrejserestriktioner 

Det er fra 1. august muligt for besøgende at indrejse i Dubai uden særlig tilladelse. Der er krav om forevisning af en nylig (96 timer inden afrejse) negativ COVID-19 test ved boarding af fly til De Forenede Arabiske Emirater og igen inden udrejse af Dubai. Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt.

Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Der er ingen mulighed for tilskud til ansatte. Med Resolution 279 (26. marts 2020) kan virksomheder reducere lønsats, antal arbejdstimer, tildele (u)betalt orlov mm. Kontraktforhold kan kun ændres, såfremt medarbejderen er indforstået, men i praksis synes det at være en unilateral bestemmelse for arbejdsgiver. (OBS: Gælder kun ikke-emiratiske medarbejdere). Der er ikke indført lønkompensationspakker, men myndighederne har givet en række nedslag, udsættelser og suspenderet en række afgifter og gebyrer for at gøre det nemmere for virksomheder at optage lån for at overleve, fortsætte driften og bevare arbejdspladser.

Læs mere her om Resolution 279

Kompensation for faste udgifter

Detail- og restaurationsbranchen, der har været hårdt ramt på grund af fraværende turisme og øvrige nedlukningstiltag, har fået særlig støtte af de store udlejere i form af dækninger af husleje i dele af eller hele 2. kvartal 2020. De fleste store udlejere af indkøbscentre mv. har suspenderet denne faste udgift midlertidigt, men langt de fleste indkøbscentre og butikker er nu genåbnet. Emaar (Dubai), der driver nogle af de store indkøbscentre og er storudlejer af kontorlokaler, har ikke indført huslejefritagelser, men blot udsat betalinger for lejere.

Skatteregler

Der er ingen indkomst- eller selskabsskat i De Forenede Arabiske Emirater. Frister for indberetning af moms er blevet udskudt med en måned ad to omgange, men normale deadlines er genindført.

Regler for afskedigelser

Bestemmelser om afskedigelse af 'overflødige' ikke-emiratiske medarbejdere er introduceret i Resolution 279 (2020). Såfremt en virksomhed har en "overflødig mængde" af ikke-emiratiske ansatte, kan disse afskediges og registreres på "Virtual Labour Market" portalen for at blive rekrutteret af andre virksomheder. Resolutionen trådte i kraft d. 26. marts 2020, og den forventes at gælde, indtil de forebyggende COVID-19 foranstaltninger ophæves i Emiraterne...  For personer med udløbet opholdstilladelser eller visum er det muligt at opholde sig i landet indtil 11. september uden at blive pålagt bøde. Disse skridt er taget for at give borger, der har opholds- og arbejdstilladelseog som er blevet afskediget som følge af COVID-19 krisen, mulighed for at søge et nyt job i stedet for straks at måtte flytte tilbage til hjemlandet Op mod 300.000 primært sydasiatiske migrantarbejdere har dog forladt landet.

Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

Mange betalingsfrister for virksomheder er blevet udskud som led i hjælpepakken. Indtil videre kan virksomheder drage nytte af udsættelse af en lang række tilbagebetalinger på lån mm. gebyrfrit og dette gælder indtil d. 31. december 2020 jf. Targeted Economic Support Scheme (TESS).

Læs mere her

Forenede Arabiske Emiraters markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i FAE

Verdensbanken og IMF forudser, at Emiraternes BNP vil falde med 3,5% i 2020. Det uafhængige analyseinstitut Oxford Economics estimerer, at Emiraterne i løbet af 2020 vil miste 900,000 jobs og se 10% af dets befolkning forlade landet samt et fald i BNP på 4,1%. Fælles for prognoserne er dog, at man forventer at den økonomiske vækst til vende tilbage i 2021 og årene derefter.

Den lave oliepris har en stor og negativ betydning for betalingsbalancen og de offentlige budgetter. Regeringen forventes at investere i infrastrukturprojekter for at sætte gang i økonomien og beskytte strategisk vigtige brancher og sikre, at der ikke sker et priskollaps. Emiraternes centralbank kan på grund af en stor opsparing låne penge billigt på de finansielle markeder for at sikre likviditet, og herudover er der større sovereign wealth funds, som har opbygget stor egenkapital, der forventes at bidrage med investeringer lokalt i Emiraterne.  

Arbejdsløshed grundet COVID-19

COVID-19 ventes at have store konsekvenser for energisektoren, turismebranchen og hospitality, luftfartsbranchen og detailbranchen. Der er allerede sket massefyringer, og flere er varslet. Særligt kritisk for Emiraterne er det at miste den højtuddannede gæstearbejdskraft, der i disse usikre tider enten rejser hjem fordi de 1) bliver fyret eller 2) ser en god grund til nu at skifte job.

Offentlige myndigheder har fået besked på at fremskynde gennemførelsen af offentlige projekter og investeringer. Der er dog betydelig overkapacitet i boligmassen særligt i Dubai, så det forventes ikke, at der vil blive iværksat nye, store byudviklings- eller infrastrukturprojekter. Der vil snarere være fokus på at færdiggøre igangværende projekter, herunder projekter knyttet til den store verdensudstilling EXPO 2020, der på grund af COVID-19 er udskudt til oktober 2021.

Bæredygtig genstart?

Udmeldinger fra landets ledelse om genstartsinitiativer fokuserer på igangsættelse af projekter og programmer, der kan styrke landets økonomi inden for tre hovedområder; grøn omstilling, digitalisering og lokal fødevareproduktion. Generelt forventes det, at investeringer inden for bl.a. grøn energiproduktion, energieffektivitet og vandteknik vil fortsætte på et højt niveau i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Emiraternes centrale sektorer inden for olieindustrien, såvel som den ikke-oliebaserede økonomi, der er højt globaliseret, er hårdt ramt af COVID-19-krisen.

Olie- og gas-sektoren er ramt hårdt af markant lavere oliepriser grundet lavere efterspørgsel. Trods prisfaldet har Emiraterne dog fortsat betydelige olieindtægter at trække på.

Den finansielle sektor er eksponeret negativt som følge af situationen, hvorfor bankerne er blevet tilført kapital for at opmuntre til øget kredit og likviditet til virksomhederne.

Flyindustrien og turismesektoren er ramt hårdt af krisens helt naturlige følger, hvor folk i en længere periode ikke har kunnet rejse til Emiraterne. Dubai har været særligt hårdt ramt, eftersom byen er en af verdens største turistdestinationer (nr. 4 i 2019) og der derfor er et enormt modtageapparat.

De store shippinghavne, der generer en stor del af Emiraternes BNP, er påvirket af lavere handelsvolumener og generelle forstyrrelser i forsyningskæder på tværs af brancher, men har dog kunnet operere også under nedlukningen.

På lang sigt er der fortsat stort potentiale for dansk eksport. Det skyldes, at Emiraterne fastholder deres vision om at være højt integreret i den globale økonomi med fortsat globalisering som omdrejningspunkt. Dermed er der altså fortsat stort potentiale for eksport af bl.a. grønne teknologier, medicin og innovative løsninger inden for bæredygtig fødevareproduktion, digitalisering mv. 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 rådgivning i De Forenede Arabiske Emirater?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!