Gå til indhold
Finland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Finland

I Finland er der efter en næsten fuld genåbning fra midt juni til midt august igen indført restriktioner. Fra 24. august er der indført indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Dette gælder dog ikke rejser med nødvendige formål, hvorunder erhvervsrejser medrejses. Tilrejsende danske forretningsfolk anbefales i forbindelse med indrejse at overholde karantænelignende forhold i 14 dage. De skal kunne dokumentere formålet med deres forretningsaftaler og angive forretningspartneres kontaktinformationer, så grænsepolitiet kan kontakte disse i tvivlstilfælde. Den finske regering har grønne ambitioner, hvilket skaber gode muligheder for danske virksomheder.

Introduktion

I Finland er epidemisituationen relativt god med 6,1 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere. Finland stiller krav om smittetal på under 8-10 pr. 100.000 indbyggere i 14 dage for at holde grænsen åben til andre lande. De stigende smittetal i Danmark i august har derfor resulteret i en aktuel grænselukning for turistrejser. Erhvervsrejser er dog fortsat tilladt. Derudover har regeringen vedtaget hjælpepakker for omkring 2 milliarder euro til støtte for finsk erhvervsliv.

Den seneste prognose publiceret af Finansministeriet 16. juni viser en forventet nedgang i økonomien i 2020 på 6% og en stigning i 2021 på 2,5%. BNP faldt med 6,4% i andet kvartal af 2020. Samtidig forventes offentlige investeringer i eksempelvis den grønne økonomi at stige markant de næste år.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Finland?

Danske datterselskaber i Finland kan ansøge om støtte. Regeringen har vedtaget hjælpepakker for omkring €2 milliarder til støtte for finsk erhvervsliv. I alt har regeringen ved begyndelsen af juni vedtaget foranstaltninger til støtte for borgere og virksomheder med omkring €6 milliarder (2,6% af BNP). Det statslige garantiprogram dækker €15 milliarder. Læs mere her

 

Regeringen har fremlagt en ny omkostningsstøtteordning for sektorer med en nedgang på mindst 10% og for virksomheder, hvis omsætning er faldet over 30% som følge af krisen. Læs mere her


Genåbningsplaner og Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Fra 1. september til 30. september skærpes restriktionerne for forsamlinger grundet stigende smittetal i Finland. Forsamlinger på flere end 50 personer vil være tilladt, også indendørs, såfremt der leves op til regerings retningslinjer for afstand og hygiejne. Dette kan betyde, at arrangører af offentlige begivenheder med flere end 50 deltagere kan være nødsaget til at inddele deltagere i sektioner for at leve op til retningslinjerne.

 

Myndighedernes anvisninger ift. at reducere smitte skal altid følges, herunder kravet om mindst 1-2 meters afstand samt god hånd- og nyse hygiejne. Det anbefales endvidere at bære mundbind i offentlig transport. 

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Regeringen har fremlagt en ny omkostningsstøtteordning, hvor der gives støtte på baggrund af nedgang i faste omkostninger og arbejdsomkostninger. Der kan maksimalt gives EUR 500,000 i støtte i en to måneders periode. Ansøgningen skal sendes d. 31. august 2020. Det drøftes om ansøgningsfristen efterfølgende kan blive forlænget. Læs mere her

En særlig støtteordning for restauranter inkluderer støtte til genansættelse af personale, efterhånden som aktivitetsniveauet normaliseres. Støtten vil være EUR 1.000 pr. ansat og der er et krav om, at den samlede løn minimum skal være på EUR 2.500. Den maximale støtte opgøres på baggrund af antallet af fuldtidsansatte, som ikke må overstige 800 medarbejdere. Ansøgningen skal sendes d. 31. august 2020. Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder kan ansøge om omkostningsstøtte for faste omkostninger og arbejdsomkostninger. Ansøgningen om omkostningsstøtte skal indgives til ’Statskontoret’ senest den 31. august 2020. Det maksimale støttebeløb i to måneder er 500.000 euro. Det drøftes om ansøgningsfristen efterfølgende kan blive forlænget. Læs mere her

Skatteregler

Skattemyndighederne har lettet betingelserne for virksomheders betalingsordninger. De lempede vilkår gælder betalingsordninger, der er ansøgt fra den 25. marts og senest frem til slutningen af august.

Lønmodtagernes pensionsindbetaling, som foretages af arbejdsgiveren, er midlertidigt reduceret med 2,6% fra 1. maj frem til årsskiftet.

Læs mere her om lempede betingelser for betalingsordninger

Regeringen har foreslået tilbagebetaling af moms til virksomhederne for årets første fire måneder med senere tilbagebetaling med en rente på 2,5%.

Læs mere her om tilbagebetaling af moms

Regler for afskedigelser

Der er lempet på virksomhedernes vilkår ifm. midlertidig fritstilling, hvor varslet for fritstilling er reduceret fra 14 til 5 dage. De ansatte vil modtage understøttelse i perioden, hvor de er fritstillet. Ændringen er midlertidig og i kraft til 31 december 2020. Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

På grund af COVID-19 tilbyder mange banker midlertidig afdragsfrihed. Også det statsejede finansieringsselskab Finnvera har givet banken tilladelse til at give afbetalingsfrie lån på sine garanterede lån. Midlertidig lån til forskning, udvikling og innovation beregnet til SME’er og midcap-virksomheder til rådighed.

Virksomheder kan ansøge om midlertidige lån indtil udgangen af oktober 2020. Der vil være afgørelse om finansiering indtil udgangen af 2020.

Læs mere her

Finlands markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Finland

Analyser viser en forventet nedgang i økonomien på 6% i 2020. Genoprettelsen af økonomien forventes at blive langvarig. Ifølge en prognose fra Finansministeriet vil økonomien vokse med 2,5% i 2021.

Det offentlige underskud i forhold til BNP vil øges til 8%, og den offentlige gæld vil stige til godt 71% af BNP i 2020.

Offentlige investeringer i infrastruktur, den grønne økonomi og uddannelse vil stige markant i år samt i 2021.

I henhold til Finansministeriets prognose vil den finske eksport falde med 14% i 2020 og vokse med 5,5% i 2021. Importen forventes at falde med 8,6% i 2020.

For at indfri regeringens mål om at standse stigningen i den offentlige gæld ved udgangen af dette årti, vurderer Finansministeriet, at det vil være nødvendigt at styrke de offentlige finanser med EUR 5 milliarder henover de næste ti år.

Læs mere her

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Arbejdsløsheden forventes at stige med 2,5 procentpoint til 8,5% i indeværende år. Beskæftigelsesgraden forventes at falde til 71%. Arbejdsløsheden ventes at stagnere i 2021 og med stigende beskæftigelsesgrad i 2022.

Bæredygtig genstart?

En energibeskatningsreform er blevet udskudt til foråret 2021. Herunder også en reduktion af produktionsindustriens elektricitetsskat til EU’s minimumssats. 

Ren energiproduktion, energieffektivitet, bæredygtig mobilitetsinfrastruktur, bio- og cirkulær økonomi identificeres som områder, hvor der skal foretages investeringer. Investeringer i dyrere teknologier med lav C02-udledning, især i de tidlige stadier, vil modtage offentlig støtte.

Særlige grønne markedsmuligheder for danske virksomheder:

 • Urban Development
  • Fjernvarme
  • Energirenoveringer / energieffektivitet i bygninger
  • Infrastruktur til elbiler
  • Grøn konstruktion og arkitektur
 • Energi, miljø og industri
  • Biogas
  • Vindkraft
  • Klimaløsninger

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Nedgangen i BNP i 2020 forventes at have direkte implikationer for dansk eksport. Det forventes, at eksportpotentialet langsomt vil øges igen efter 2021. Den forventede stabilisering vil fra 2021 og fremad sandsynligvis være drevet af offentlige investeringsprogrammer. Finlands totale produktion vil mindskes med seks procent i år. Graden af forbruger- og virksomhedsoptimisme vil afgøre genopretningens hastighed.

Virksomhedsinvesteringer er også gået ned i tempo som følge af krisen. Finland har ambitioner om at være C02 neuralt i 2035 og har derfor store planer om at udbygge bæredygtige energikilder såsom vindenergi og biogas. I disse sektorer synes at være et særligt markedspotentiale for dansk eksport.

De tunge finske industrier så som stålproduktion og raffinaderier søger også bæredygtige løsninger, hvilket den danske eksport kan drage fordel af. Energieffektivitet og implementering af EU's direktiv om energieffektivitet i bygninger giver også nye muligheder. Sundhedssektoren har stigende interesse, særligt inden for digital sundhed. Hospitalsbyggerier forventes også at accelerere yderligere, da 20 store hospitalsbyggerier er planlagt med et samlet budget på €4,4 milliarder.

Nogle områder forventes at blive negativt påvirket af krisen, også på mellemlangt sigt. Dette inkluderer detailhandel, turisme, transport (særligt luftfart) og skibsbyggeri, hvor krydstogts-industrien forventer en kontinuerlig nedgang i byggeriet af nye skibe.Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Finland?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!