Gå til indhold
Canada

Situationsrapport fra eksportmarkedet Canada

Under COVID-19 krisen har det været en canadisk prioritet at opretholde fri bevægelighed af alle varer og tjenesteydelser for at sikre forsyningskæder. Nu er der igangsat en genåbning af Canada, som ledsages af retningslinjer for de enkelte erhverv. 

Introduktion

Beslutning om genåbning træffes af de enkelte provinser og territorier, der følger deres egne planer og faser. I visse provinser har der desuden været forskelle i genåbningen mellem de enkelte regioner pga. smittespredning i bl.a. storbyer. 

Nedenstående information sætter fokus på provinsen Ontario, som befolkningsmæssigt er den største provins i Canada, og hvor Toronto samt hovedstaden Ottawa ligger.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i Canada?

Ja, danske virksomheder vil kunne søge de enkelte ordninger, hvis de er oprettet som datterselskaber i Canada. Kriterier for at søge støtte afhænger af den specifikke støtteordning.
 
Canada har oprettet en række støtteordninger for erhvervslivet.
 

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Canadas provinser og territorier træffer beslutning om graden af genåbning, og der er derfor forskelle. Information om genåbning kan findes på de enkelte provinser og territoriers hjemmesider. I Ontario er samtlige regioner nu i fase 3 af genåbningen, hvilket betyder, at op til 50 personer kan være samlet indendørs, mens op til 100 personer kan være samlet udendørs

Se mere på ambassadens hjemmeside her. 

Der er på tværs af Canada fortsat fokus på at holde 2 meters afstand, og anbefaling om brug af mundbind, hvor dette ikke er muligt. Butikker og erhverv skal sikre, at kunder kan holde den fornødne afstand og som følge evt. begrænse adgang. Lokalt, bl.a. i Toronto og Ottawa samt hele Quebec provinsen, er der indført krav om brug af mundbind fx i offentlige områder indendørs og ved brug af offentlig transport.

Læs mere om regler i Ontario her.

På det føderale niveau kan alene personer, der varetager essentielle funktioner, møde op. Øvrige personer arbejder hjemmefra i det omfang det er muligt.

Læs mere om regler i Ontario her. 

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Canada har indført en lønkompensationsordning efter dansk model (Canada Emergency Wage Subsidy), hvor staten dækker 75 % af de ansattes løn op til maks. 847 CAD $ pr. uge (4.250 DKK). Ordningen er indtil videre i kraft indtil 21. november 2020. 
Læs mere om ordningen her.  

Kompensation for faste udgifter

Canada Emergency Business Account giver rentefri lån på op til 40.000 CAD$ (200.000 DKK) til dækning af driftsomkostninger.

Læs mere her.

Skatteregler

Virksomheder har mulighed for at udskyde betaling af såvel selskabsskat som moms og toldafgifter.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til regler for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Inden for det private erhverv gælder normale betalingsfrister og kredit. Den canadiske stat har i samarbejde med bankerne indført lånegarantier for SMV'er på op til 80% af ny drift og cash-flow lån op til 6,25 mio. CAD$ (31 mio. DKK).

Læs mere her

Canadas markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Canada

Regeringen fremlagde den 8. juli et ’fiscal and economic snapshot’ af økonomien i Canada. I marts og april 2020 faldt  BNP med hhv. 7,2 og 11,6% i forhold til året før. Økonomien er sidenhen så småt begyndt at vise fremgang igen, og det samlede fald i BNP i 2020 forventes ifølge rapporten at blive 6,8%, hvilket er bedre end forventet af bl.a. OECD. 

I 2021 forventes BNP at stige med 5,5%. Det bemærkes, at forudsætningen for disse prognoser er, at Canada undgår en fuld nedlukning af samfundet igen.

Forbruget er ligeledes faldet under krisen, og både forbruger- og erhvervstillid dykkede kraftigt. Forbruget har dog set store stigninger i maj og juni, og detailhandlen ligger nu over niveauet fra februar, inden pandemien ramte Canada. 

I forhold til at genstarte økonomien tales der fra politisk hold om bl.a. at øge investeringer i infrastruktur, men der er endnu ikke fremlagt detaljer. De seneste tal for eksport og import viser, at Canadas import og eksport, efter kraftige fald i marts og april, nu stiger støt.  I juni steg vareeksporten med 17,1%, mens vareimporten steg 21,8%. Samme tendens gør sig gældende inden for tjenesteydelser, dog i lidt mindre grad.   

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Arbejdsløsheden i Canada steg fra 5,5% i januar til 13,7% i maj. Samtidig overgik mange  fra fuldtid til deltid. I 2020 forventes der moderat vækst i Q3 og Q4, hvilket også vil hjælpe arbejdsmarkedet. I juni kom 953.000 personer i arbejde, mens yderligere 419.000 fandt arbejde i juli. Den sæsonkorrigerede arbejdsløshed ligger på 10,9% i juli. Arbejdsløshedstallet forventes i regeringens prognose at lande på 9,8% ved udgangen af 2020 og 7,8% i 2021. 

Bæredygtig genstart?

Fra politisk hold i Canada tales om nødvendigheden af at fastholde grønne ambitioner i genopretningen efter COVID-19. Den canadiske regering forventes at præsentere flere detaljer om en grøn genopretning af økonomien i efteråret 2020

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Canada er stærk afhængig af import og eksport med USA, men også med Danmark og resten af EU.

Mange danske virksomheder i Canada arbejder inden for nogle af de kritiske områder, hvor forsyning har været altafgørende, og hvor efterspørgslen ikke er forsvundet, herunder sundhedsmidler og fødevarer. Samtidig har danske shippingvirksomheder været med til at sikre forsyning og opretholde levering på tværs af Canada.

I løbet af maj, juni og juli er listen af industrier, der kan genåbne vokset, dog med markante forskelle på tværs af Canada. I Ontario åbnede man eksempelvis byggesektoren op den 19. maj, hvilket har været vigtigt for flere danske virksomheder.

Fsva. specikke sektorer er de trends, der gjorde sig gældende allerede før COVID-19, blevet yderligere forstærket: 

 • Grønne, bæredygtige og klimavenlige løsninger vinder frem: Flere muligheder for grønne, bæredygtige og klimavenlige løsninger i Canada, hvor danske virksomheder allerede er stærkt repræsenteret, og fortsat kan bidrage til den grønne omstilling. Meget fokus på internationalt samarbejde på energisiden, blandt andet med fokus på energieffektivitet og et grønnere energimix som en central del af et grønnere Canada.
 • Ift. tech og digitalisering er ambassaden og handelskontoret i Toronto i dialog med flere canadiske byer omkring fordelene ved et mere digitalt samfund, hvor en række af disse for nylig har investeret i danske digitale løsninger. Digitale og teknologiske løsninger er blevet endnu mere relevante i lyset af COVID-19, og den digitale omstilling er kommet op i et højere gear i Canada.
 • Sundhedsløsninger med fokus på innovation er blevet højaktuelle som følge af COVID-19.
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksport rådgivning i Canada?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!