Gå til indhold
Brasilien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Brasilien

I Brasilien varierer genåbningen mellem de enkelte delstater, omend der generelt tegner sig et billede af gradvis genåbning. Der er fortsat en række eksportmuligheder inden for centrale sektorer, hvor Brasilien har akutte behov.

Introduktion

Brasilien kæmper fortsat med at få bugt med COVID-19. Såvel smitte- som dødstal er fortsat opadgående men dog på et lavere niveau end tidligere. Ikke desto mindre tegner der sig allerede nu et billede af gradvis genåbning. Landets import er blevet ramt, men der er fortsat eksportmuligheder for danske virksomheder inden for sundhed, grøn omstilling, landbrug & fødevarer (procesudstyr, etc.) og digitalisering - dvs. områder hvor Brasilien har akutte behov, eller som indgår i udviklingsplaner. Danske virksomheder bør endvidere være opmærksomme på den kommende EU-Mercosur-aftale, der vil kunne medføre væsentlige nye markedsmuligheder.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Brasilien?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Brasilien kan bruge de samme ordninger, som brasilianske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige, alt efter hvilken støtteordning, der er tale om.

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

Anbefalinger om socialt samvær varierer mellem de forskellige delstater og kommuner. Generelt set er arrangementer i det offentlige rum blevet aflyst eller udskudt, ligesom der opfordres til social distance og brug af mundmasker er påbudt ved lov.

Genåbningen varierer mellem de forskellige delstater og kommuner. Typisk er "essentielle" forretninger (supermarkeder, apoteker, etc.) åbne.

Udover "essentielle" forretninger, er der nu også t åbnet op for andre forretninger, shoppingcentre, autoforhandlere, ejendomsmæglere og restauranter. Generelt sker genåbningen med en række forholdsregler (max. antal kunder i butikken, begrænsede åbningstider, brug af maske, etc.).

Udbredt brug af hjemmearbejdspladser, rotationsordninger, flextid og hensigtsmæssig indretning med fysisk afstand for øje er gældende for mange virksomheder, centraladministrationen og offentlige arbejdspladser.

Indrejserestriktioner

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Den brasilianske regering har indført en række tiltag med henblik på at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19, herunder favorable kreditter til SMV'er og opblødning i arbejdsmarkedslovgivningen. Læs mere på:

Kriterierne for at kunne modtage støtte varierer.

De lempede arbejdsmarkedsregler gælder også udenlandsk ejede datterselskaber i Brasilien, hvorfor danske virksomheder kan søge støtte såfremt de er oprettet som datterselskaber i landet.

Kompensation for faste udgifter

Der er indført midlertidige regler, som tillader at virksomheder kan reducere lønnen eller opsiger arbejdskontrakter.

Der er ikke mulighed for direkte kompensation af faste udgifter. Der er dog mulighed for udskydelse af gældsbetaling og andre adgange til finansiering.

Skatteregler

Der er indført regler om udskydelse af skattebetalinger, ligesom nødstedte virksomheder kan ansøge om skattereduktion.

Regler for afskedigelser

Der er indført regler, som søger at skabe incitament til fastholdelse af medarbejdere (lønreduktion). Samtidig åbner reglerne op for ophør af arbejdskontrakter.

Betalingsfrister og kredit

En lang række frister for indbetaling af skat er blevet forlænget og adgang til favorable kreditter for SMV'er er gældende.

Der er primært indført lempende tiltag, som er specifikt møntet på COVID19-relaterede produkter, både i form af afgiftslempelser, mulighed for digital ekspedition af tolddokumenter og fleksible frister for indsendelse af dokumenter.

Brasiliens markedssituation set i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Brasilien

Ifølge nylig offentliggjort OECD-rapport forventes et fald i BNP på 7,4% i år, der dog kan stige til 9,1% såfremt der kommer en 2. bølge af COVID-19. Tilsvarende forudses en stigning i 2021 på mellem 2,4 - 4,2%.

Privatforbruget forventes at falde mellem 10 og 13 % af BNP i 2020, men stige med 5,5 - 7% i 2021.

Det offentlige forbrug vil stige 1,3 - 2,1% i 2020.

Eksporten forventes at falde med 14,7 - 17,8%, mens importen vil falde 20,5 - 25,4% i 2020.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Den uformelle sektor udgør hele 40% af arbejdsstyrken og er blevet ramt meget hårdt af krisen. Det seneste arbejdsløshedstal er fra juni i år og udgør 13,3%, hvilket er en stigning på 9% i forhold til sidste kvartal.

Bæredygtig genstart?

Det vil formentlig blive tilfældet, at udskyde planlagte investeringer i den grønne omstilling, men det er svært at danne sig et overblik herom endnu, idet COVID-19 krisen fortsat pågåri Brasilien.
Forhandlingerne om næste års finanslov begynder i september og vil give et vigtigt fingerpeg om fremtidige offentlige investeringer - såvel volumen som fokus.

Flere delstater er dog i gang med omfattende planer for grøn omstilling, sundhed og digitalisering, hvilket forventes at fortsætte.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Generelt vil Brasilien opleve en økonomisk tilbagegang i 2020, der også vil slå igennem på importen.

Det et dog vigtigt at holde sig for øje, at der fortsat vil være sektorer, der er interessante for danske eksportører.

Dette vil typisk være inden for sundhed, grøn omstilling (energieffektivitet, affald, vand, energi, etc.), maskin- og procesudstyr til landbrug samt digitalisering.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Brasilien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!