Gå til indhold
Australien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Australien

Den australske økonomi er gået 7 % tilbage i april-kvartal. Dette udgør en signifikant tilbagegang sammenlignet med det første kvartal, hvor landets økonomi faldt med kun 0,3 %. Som følge af faldet er den australske økonomi nu for første gang i 30 år officielt i recession. Til trods for den australske økonomis tilbagegang står landet dog stadig substantielt bedre end andre OECD-lande. I mange af Australiens sektorer er der fortsat gode forretningsmuligheder for danske firmaer. Imidlertid er forretningsaktiviteter dog stadig præget af høje transportomkostninger, Australiens indrejserestrestriktioner, som gør det svært for forretningsrejsende at komme ind i landet, samt opretholdsen af interne grænserestriktioner mellem delstaterne. 

Introduktion

Allerede inden udbruddet af COVID-19 var den australske økonomi presset af faldende investeringer samt effekterne af den foregående periodes alvorlige tørke efterfulgt af katastrofale naturbrande. Virksomheds- og forbrugertilliden faldt i det første halvår af 2020 til det hidtil laveste niveau i det 21. århundrede – værre end under den globale finanskrise – og har dermed markeret enden på 29 år med uafbrudt økonomisk vækst. Under krisen har en stor udfordring for Australien været problemer med forsyningskæderne, herunder kapacitetsfald og prisstigninger på luftfragt til og fra landet.

En kraftig stigning af nye smittetilfælde i Victoria har forårsaget genindførelsen af en række restriktioner – tiltag som foreløbigt forventes at blive opretholdt frem til starten af september. Udbruddet i Victoria har også medført en opbremsning i genåbningen af delstatsgrænserne internt i Australien.

På trods af en anden smittebølge i Victoria og et fald på 7 % i april-kvartal forekommer den australske økonomi fortsat at stå relativt stærkt sammenlignet med andre OECD-lande - til sammenligning faldt USA's økonomi i samme periode med 9,5 %, Storbritannien 20,2 % Frankrig 13,8 % og Japan 7,6 %.

Den økonomiske genopretning er blevet drevet af betydelig makroøkonomisk støtte fra regeringen, herunder et midlertidigt løntilskud kaldet Job Keeper-programmet, som er blevet forlænget frem til marts 2021. I forbindelse med forlængelsen af pogrammet er der blevet indført mere restriktive krav til ansøgere, samt lavere og differentierede udbetalinger til fuld- og deltidsansatte. I tillæg til dette har regeringen oprettet en række stimulus-programmer, som er rettet mod udvalgte industrier, herunder særligt byggeindustrien. Dette har bidraget til, at Australiens arbejdsløshed har kunnet holdes på 7,4% i juni. 

Kan danske virksomheder søge om støtte i Australien?

Danske firmaer kan være berettiget til at modtage støtte fra de australske myndigheder men må i hver enkelt sag tjekke med den relevante myndighed. Se mere på nedenstående links til de føderale hjælpepakker til virksomheder samt delstaterne og territoriernes information om deres respektive tilbud om tilskud og assistance. 

 

Læs mere her om regerings hjælpepakker til erhvervslivet

Læs mere her om delstaternes og territoriernes hjælpepakker

Genåbningsplaner & Erhvervsstøttetiltag

Genåbningsplaner

De australske delstater og territorier har forskellige restriktioner for offentlige forsamlinger. Det er derfor vigtigt at orientere sig herom på hjemmesiderne for de enkelte stater eller territorier for at få et overblik over de gældende restriktioner.

Læs mere om New South Wales her

Læs mere om Northern Territory her

Læs mere om Queensland her

Læs mere om South Australia her

Læs mere om Tasmanien her

Læs mere om Victoria her

Læs mere om Western Australia her

Generelt har de fleste forretninger fået lov til holde åbent. De liberale erhverv vil gradvist genåbne i de kommende måneder. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår koncertsale, natklubber og madmarkeder kan genåbne.

De offentlige arbejdspladser skal følge de nationale COVID-19 Safe Workplace-principper samt sikre, at personalet følger principperne for fysisk afstand og de nyeste råd fra den australske sundhedsmyndighed.

Den australske regering har lavet en 3-trinsplan for lempelse og udfasning af restriktionerne. Staterne er ansvarlige for at implementere planen med hensynstagen til deres lokale situation.

Læs mere om 3-steps planen og på ambassadens hjemmeside

Øvrige nyttige links til nationale og lokale myndigheder:

 • National COVID-19 Safe Workplaces Principles: Læs mere her

 • Circular 2020/5: Preparing for a COVID-safe transition for APS workplaces: Læs mere her

 • Frequently Asked Questions for employees: Gradual relaxing of COVID-19 restrictions: Læs mere her                                            

 • APSC COVID-19 Meeting actions infographic: Læs mere her

 • APSC COVID-19 Work arrangements infographic: Læs mere her

Indrejserestriktioner  

Indrejserestriktionerne opdateres hyppigt. Den helt aktuelle information kan tilgås via den danske ambassades hjemmeside på dette link.

Tilskud til de ansatte

Frem til den 28. september kan støtteberettigede arbejdsgivere søge om JobKeeper, som er et program, der giver tilskud til at dække medarbejderes løn. Arbejdsgiverne vil få refunderet et fast beløb på AUD 1.500 (svarende til ca DKK 6.850) per 14 dage per medarbejder. Efter den 28. september vil tilskuddet blive reduceret til AUD 1.200 for fuldtidsansatte (ca. DKK 5.525) og AUD 650 for deltidsansatte (ca. DKK 2.990). I perioden mellem januar og marts vil det blive yderligere reduceret til henholdsvis AUD 1.000 (ca. DKK 4.600) og AUD 650 (ca. DKK 2.990).

For mere information om tilskud til virksomheder, se nedenstående links til regeringen og delstaternes hjemmesider.
Læs mere her om JobKeeper for ansatte og arbejdsgivere
Læs mere her om “Government assistance for business”
Læs mere her om “State and territory grants and assistance”

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for støtte eller kompensation til virksomheders faste udgifter.

Skatteregler

Den australske skattestyrelse (Australian Taxation Office, ATO) tilbyder midlertidigt at udsætte nogle skatteforpligtelser for virksomheder, der er blevet påvirket af COVID-19. Afgørelser træffes case-by-case. For yderligere information eller for hjælp med dette kan ATO’s Emergency Support Infoline for virksomheder kontaktes på +61 1800 806 218.

I tillæg til dette tilbyder ATO at:

 • øge arbejdsgiveres likviditet ved at tilbyde tilskudspakker på mellem AUD 20.000 og 100.000 til berettigede virksomheder, når de indsender en aktivitetsopgørelse.
  Læs mere her
 • øge afskrivning på aktiver - grænsen for øjeblikkelig afskrivning på aktiver er blevet øget for virksomheder med omsætning på under AUD 500 mio.
  Læs mere her
 • Accelereret nedskrivning, hvor virksomheder med en samlet omsætning på mindre end AUD 500 mio. kan accelerere deres nedskrivningsfradrag for indkøb af nye afskrivningsberettede aktiver.
  Læs mere her

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i reglerne for afskedigelser af medarbejdere. 

Betalingsfrister og kredit

Den australske skattestyrelse har annonceret en række administrative tiltag med henblik på at mindske konsekvenserne af COVID-19. Dette indebærer, at virksomheder får mulighed for at:

 • udskyde fristen for indbetaling af forfaldne beløb fra forretningsaktivitetsopgørelsen (inklusive ”pay as you go” (PAYG) -afdrag), indkomstskatvurderinger, ”fringe benefits tax assessments” og punktafgifter i op til seks måneder.
 • vælge at indrapportere ”Good and Services Tax (GST)" månedligt fremfor på kvartal-basis, så de hurtigere kan få adgang til eventuelle tilbagebetalinger.
 • variere størrelsen af PAYG-indbetalinger helt ned til AUD 0 for 2. kvartal af 2020.
 • se bort fra renter og rykkergebyrer, som er blevet tilskrevet virksomhedens skatteforpligtelser efter d. 23. januar 2020.
 • skifte til tilbagebetalingsplaner med lav rente for derved at hjælpe dem til at betale deres skat.   

Australiens markedssituation i lyset af COVID-19

Den økonomiske situation i Australien

Australiens økonomi er officielt i recession, men har i det store hele undgået de værste konsekvenser sammenlignet med resten af verden. Blandt større økonomier har kun Sydkorea, Kina, Indonesien og Indien klaret sig bedre. En nyligt publiceret OECD-rapport vurderer, at en anden bølge af virussen vil medføre et fald i BNP på 6,3%, men risikoen for dette vurderes at være begrænset grundet Australiens hidtidige succes med at begrænse smittespredning.

Den australske nationalbank – The Reserve Bank of Australia – konstaterede i juli, at Australiens økonomi er blevet signifikant svækket siden starten af året, men også at den nuværende økonomiske nedgang har været mindre end først frygtet. Statens hjælpepakker og andre stimulansforanstaltninger har i denne sammenhæng været centrale. Forbruget i maj og juni har været højere end tidligere forventet. Ligeledes er produktion og byggeri blevet påvirket mindre i Australien end antaget. De negative konsekvenser af krisen for arbejdsmarkedet har samlet set derfor været mindre alvorlige end forudset tilbage i maj.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Ifølge den australske statistikmyndighed steg arbejdsløsheden i Australien i juli til 7,5%.

Arbejdsløsheden i Australien forventes at stige yderligere i det tredje og fjerde kvartal af 2020, bl.a. på grund af nedlukningen af delstaten Victoria og de fortsatte stramninger ift. udbetaling af JobKeeper tilskuddet.

I øjeblikket kan arbejdsgivere søge om Job Keeper-betalinger for at beholde ansatte. Planen forventedes oprindeligt at ophøre i september 2020, men er nu blevet forlænget foreløbigt indtil marts 2021 - dog med yderligere begrænsninger og reducerede udbetalinger.

Yderligere information kan findes her.

Det reelle arbejdsløshedsniveau vil fortsat være ukendt, indtil statens tilskud til bl.a. lønudgifter for virksomhederne ophører.

Bæredygtig genstart?

Efter dette og sidste års voldsomme skovbrandssæson har den australske regering i nogen grad ændret deres retorik til i højere grad at støtte op om en øget satsning på vedvarende energi. Umiddelbart inden COVID-19-krisen ramte beskrev nationalbanken, hvordan ren, vedvarende energi kunne bidrage positivt til den australske økonomi. Efterfølgende har både industrien og miljø-lobbygrupper lagt pres på regeringen for for, at ”Clean Energy Recovery” kommer på dagsordenen post-COVID. Særligt udviklingen af en hydrogenproduktions-industri har fået stor opmærksomhed.

Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet

Regeringen forsøger i denne periode at fremhæve vedvarende energi som en potentiel vækstindustri for Australien og investerer substantielle summer i en række store infrastrukturprojekter. Derudover er detail- og byggesektoren nu igen i vækst. I tillæg til dette er det samlede antal tilfælde af COVID-19 i Australien forblevet relativt lavt sammenlignet med hovedparten af andre lande. Tilsammen peger disse faktorer på (forsigtigt) optimistiske udsigter for danske virksomheder, der har aktiviteter på det australske marked.

Læs mere i denne pressemeddelelse om en IBIS-markedsrapport, der vurderer virkningerne af COVID-19 inden for en række nøglesektorer.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

KONTAKT har du brug for covid-19 rådgivning i australien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her: 

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!