Gå til indhold

Ny taskforce

Få et overblik over Udenrigsministeriets nye Eksport- og Jobskabelsestaskforce og bliv klogere på, hvordan taskforcen arbejder målrettet i flere spor for at hjælpe danske virksomheder og arbejdspladser.

styrket rådgivning                                                     hjemme og på markederne

Nyt udrykkerteam i Danmark

For at hjælpe berørte virksomheder er rådgivningen i Danmark og ude på markederne styrket. I Danmark er Global Response teamet Udenrigsministeriets nye udrykkerhold, som kan bistå og hjælpe din virksomhed på følgende indsatsområder:

  • Åbne markeder og nye markedsmuligheder
  • Indsats for berørte små og mellemstore virksomheder i Danmark
  • Fokus på fastholdelse samt tiltrækning af udenlandske investeringer

Teamet, der består af dedikerede medarbejdere i Udenrigsministeriet, hjælper danske virksomheder ved at understøtte og styrke deres eksport. Der er særligt fokus på at styrke eksporten af danske grønne og bæredygtige løsninger.

Teamet opsøger aktivt små og mellemstore virksomheder, og hjælper dem til nye markeds- og projektåbninger rundt om i verden. I praksis betyder det, at virksomhederne møder os, på sundhedsmæssig forsvarlig vis, til møder online eller hos de konkrete virksomheder, rundt i hele Danmark. Desuden arbejder teamets medarbejder for at fastholde jobtunge udenlandske investorer, skabe kontakt mellem pressede danske virksomheder og mulige udenlandske partnere, samt tiltrække udenlandske investeringer i vækstsektorer.

Hotline få kontakt til Global Response Teamet

Udfyld vores kontaktformular og du vil på hverdage, inden for 24 timer, blive kontaktet af en eksportrådgiver fra Udenrigsministeriets Global Response Team.

Vi står klar til at hjælpe jeres virksomhed videre med jeres eksportrelaterede problemer. Vi dækker globalt og på tværs af alle sektorer.

Hjælp til flere ”Boots-on-the-Ground"

Ude på markederne er der øget fokus på vores ”Boots-on-the-Ground” service, som bl.a. indebærer kontakt til lokale, tekniske eksperter, adgang til faciliterende teknologi og hjælp med salgsindsatsen via ambassadens medarbejdere. Læs mere om hvordan vi konkret kan hjælpe i eksemplet nedenfor.

Hjælp til erhvervsrejser

På grund af coronakrisen har mange lande indført indrejseforbud. Det er et problem for virksomheder, der skal ud på eksportmarkederne. Coronakrisen har også betydet, at mange lande løbende ændrer deres rejsevejledninger. Sådan er det også i Danmark. Ændringerne er nødvendige og skyldes udviklingen i smitten. For at hjælpe danske virksomheder har Udenrigsministeriet lavet et erhvervsrejsehold. Erhvervsrejseholdets opgave er at:

  • Styrke kommunikationen om rejsevejledninger og rejserestriktioner
  • Arbejde for at skabe adgang for danske erhvervsrejsende på udvalgte markeder

Oplysninger om rejsevejledninger og rejserestriktioner i andre lande findes her. Henvendelser om rejsevejledninger kan også ske til Udenrigsministeriets Borgerservice på telefon 33 92 11 12.


CASE

Læs for eksempel her, hvordan den danske virksomhed Certex har fået hjælp med at styrke sin tilstedeværelse i USA. Handelsrådgiver Greg Kocsis agerede "boots on the ground" for Certex men tog også en tur op i en 140 meter høj vindmølle.

styrket indsats i EU og for fri, fair og bæredygtig handel

EU skal gå forrest for at kickstarte samhandlen på verdensplan. Det skal ske i overensstemmelse med EU’s klimapolitiske ambition og European Green Deal. 
Udenrigsministeriet vil derfor styrke følgende indsatser:

  • Bistand til virksomheder, der oplever handelsforstyrrelser og -barrierer på markeder i og uden for EU.
  • Vejledning og information om anvendelse af EU’s handelsaftaler med pt. 69 markeder uden for EU, herunder muligheder i EU’s nyere handelsaftaler med blandt andre Vietnam.
  • Initiativer i WTO for fair handelsregler og handelslettelse, bl.a. for sundhedsprodukter som lægemidler og medicinsk udstyr samt grønne varer og tjenesteydelser.
  • Analyse og kortlægning af handelsbarrierer og ændrede værdikæder i og uden for EU.

Udenrigsministeriet vil i det handelspolitiske spor arbejde med at fremme tiltag, der understøtter åbne markeder, handelslettelse, diversificering og bæredygtighed i globale forsynings- og værdikæder, samt styrker WTO og sikrer fair handelsregler. Indsatser vil dels ske gennem EU med indspil og tidlig interessevaretagelse i alliance med ligesindede EU-lande, og dels nationalt gennem outreach til handelspolitiske interessenter og bistand til virksomheder, der oplever handelsforstyrrelser på markeder i tredjelande.

I et tværgående partnerskab med erhvervslivet vil Udenrigsministeriet og dets repræsentationer understøtte danske virksomheders muligheder for at få del i genopretningsmidlerne i andre EU-lande.