Gå til indhold
Global Response Team

Ny taskforce

Få et overblik over Udenrigsministeriets nye Eksport- og Jobskabelses-taskforce, og bliv klogere på hvordan taskforcen arbejder målrettet med to spor, for at hjælpe danske virksomheder og arbejdspladser.

Spor 1. Global Response Team

Global Response teamet er Udenrigsministeriets nye udrykkerhold, som vil bistå og hjælpe din virksomhed på følgende indsatsområder:

  • Åbne markeder og nye markedsmuligheder
  • Indsats for berørte små og mellemstore virksomheder i Danmark
  • Fokus på fastholdelse samt tiltrækning af udenlandske investeringer 

Teamet vil bestå af fem medarbejdere i Udenrigsministeriet, som skal hjælpe danske virksomheder ved at understøtte og styrke deres eksport. Der vil være et særligt fokus på at styrke eksporten af danske grønne og bæredygtige løsninger.

Teamet vil aktivt opsøge små og mellemstore virksomheder, og hjælpe dem til nye markeds- og projektåbninger rundt om i verden. I praksis betyder det, at virksomhederne møder os, på sundhedsmæssig forsvarlig vis, til møder online eller hos de konkrete virksomheder, rundt i hele Danmark. Desuden vil teamets medarbejder arbejde for at fastholde jobtunge udenlandske investorer, skabe kontakt mellem pressede danske virksomheder og mulige udenlandske partnere, samt tiltrække udenlandske investeringer i vækstsektorer.

Hotline få kontakt til Global Response Teamet

Ring til os på telefon 33 92 05 05 eller udfyld vores kontaktformular og du vil på hverdage, inden for 24 timer, blive kontaktet af en eksportrådgiver fra Udenrigsministeriets Global Response Team.

Vi står klar til at hjælpe din virksomhed videre med jeres eksportrelaterede problemer. Vi dækker globalt og på tværs af alle sektorer.

Spor 2. Opprioritering af indsatsen i EU og for fri, fair og bæredygtig handel

EU skal gå forrest for at kickstarte samhandlen på verdensplan. Det skal ske i overensstemmelse med EU’s klimapolitiske ambition og European Green Deal. 
Udenrigsministeriet vil derfor styrke følgende indsatser:

  • Analyse og kortlægning af handelsbarrierer og ændrede værdikæder i og uden for EU.
  • Bistand til virksomheder, der oplever handelsforstyrrelser på markeder i og uden for EU.
  • Vejledning og information om anvendelse af indgåede EU-handelsaftaler med pt. 69 markeder uden for EU.
  • Initiativer i EU, der understøtter åbne markeder og diversificering af globale forsynings- og værdikæder, bl.a. gennem flere fair og bæredygtige handelsaftaler.
  • Initiativer i WTO for fair handelsregler og handelslettelse, bl.a. inden for medicinsk udstyr og grønne produkter.
Udenrigsministeriet vil i det handelspolitiske spor arbejde med at fremme tiltag, der understøtter åbne markeder, handelslettelse, diversificering af globale og bæredygtige forsynings- og værdikæder, samt styrker WTO og fair handelsregler. Indsatser vil dels ske gennem EU med indspil og tidlig interessevaretagelse i alliance med ligesindede EU-lande, og dels nationalt gennem outreach til handelspolitiske interessenter og bistand til virksomheder, der oplever handelsforstyrrelser på markeder i tredjelande.