Gå til indhold

Eksportrådgivning

Her kan du få et overblik over tre store prisændringer på eksportrådgivning i 2020, som har betydning for din virksomhed.

1. brug Trade councils akutte COVID-19 rådgivning gratis 

Udenrigsministeriet står klar til at hjælpe din virksomhed med eksportrådgivning i forhold til den verdensomspændende Corona-krise. I forbindelse med problemstillinger, der er direkte knyttet til COVID-19 situationen, tilbyder Udenrigsministeriet op til 15 gratis rådgivningstimer.

Den gratis akutrådgivning vedrører specifikt spørgsmål om COVID-19 indførte regelsæt og eksporttekniske spørgsmål, herunder moms og afgifter samt konkrete toldregler. Der ydes også rådgivning til spørgsmål om varer og personers bevægelighed over grænserne og til spørgsmål om forskellige eksportmarkeders nyetablerede tiltag. Der kan være begrænsninger og nye regler indført i forhold til COVID-19 situationen, som konkret har betydning for danske virksomheders eksport eller danske datterselskabers produktionsvilkår og generelle drift.

Opgaver som ikke kan løses inden for rammen af de 15 timer, afregnes til de nye reducerede priser.

2. markant Reducerede priser på eksportrådgivning i 2020

Regeringen har besluttet at sænke timeprisen for ambassadernes eksportrådgivning markant. Den hidtidige timepris på 995 kr. sænkes nu til 500 kr. for alle virksomheder. Desuden får små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med et nyt tilskud, mulighed for at få rådgivning til 250 kr/t. Dette gør sig gældende for virksomheder med op til 250 ansatte og en årlig omsætning på under 375 mio. kr.

Som eksportør bliver det derfor markant billigere, at benytte dig af udenrigstjenestens samlede netværk af repræsentationer. I får en unik mulighed, for at anvende ambassadernes medarbejdere, som jeres forlængede arm på eksportmarkederne, til at tage salgsmøder med kunder og drøfte produktionsmæssige spørgsmål med eventuelle underleverandører.

3. få op til 5 timers Gratis rådgivning

Ambassaderne har som en public service funktion tidligere ydet 1 times gratis eksportrådgivning til danske virksomheder med henblik på at besvare velafgrænsede spørgsmål. Nu udvides denne gratis public service funktion, således at virksomhederne nu kan få op til 5 gratis rådgivningstimer De 5 gratis rådgivningstimer anvendes til at yde en hurtigt og fleksibel service til en virksomhed med afsæt i en konkret og afgrænset opgave. Timerne kan således eksempelvis anvendes til at præsentere en konkret eksportmulighed på et eksportmarked, skabe overblik over hjælpepakker for virksomheder på markedet eller besvare eksporttekniske spørgsmål.