Gå til indhold

Eksportrådgivning

Her kan du få et overblik over rådgivningsmulighederne hos Trade Council. I forlængelse af situationen med Covid-19 har Udenrigsministeriet forlænget muligheden for at opnå eksportrådgivningen til reducerede timepriser i 2021.

1. Reducerede priser på eksportrådgivning forlænges i 2021 

Regeringen har besluttet at fastholde den markant sænkede timepris for ambassadernes eksportrådgivning i 2021. Den tidligere timepris på 995 kr. fastholdes som i 2020 på 500 kr. for alle virksomheder. Desuden har små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med et nyt tilskud, mulighed for at få rådgivning til 250 kr/t. Dette gør sig gældende for virksomheder med op til 250 ansatte og en årlig omsætning på under 375 mio. kr.

Som eksportør bliver det derfor markant billigere, at benytte dig af udenrigstjenestens samlede netværk af repræsentationer. I får en unik mulighed for at anvende ambassadernes medarbejdere, som jeres forlængede arm på eksportmarkederne, til at tage salgsmøder med kunder og drøfte produktionsmæssige spørgsmål med eventuelle underleverandører.

2. 5 timers gratis rådgivning

Ambassaderne har som en public service funktion tidligere ydet 1 times gratis eksportrådgivning til danske virksomheder med henblik på at besvare velafgrænsede spørgsmål. Denne gratis public service funktion er udvidet, således at virksomhederne kan få op til 5 gratis rådgivningstimer. De 5 gratis rådgivningstimer anvendes til at yde en hurtig og fleksibel service til en virksomhed med afsæt i en konkret og afgrænset opgave. Timerne kan eksempelvis anvendes til at præsentere en konkret eksportmulighed på et eksportmarked, skabe overblik over hjælpepakker for virksomheder på markedet eller besvare eksporttekniske spørgsmål.