Gå til indhold

Eksportrådgivning

Her kan du få et overblik over tre store prisændringer på eksportrådgivning i 2020, som har betydning for din virksomhed.

1. Gratis COVID19 akut-rådgivning på op til 15 timer per marked

Udenrigsministeriet hjælper din virksomhed med eksportrådgivning i forhold til den verdensomspændende Corona-krise. I forbindelse med akut opståede problemstillinger, der er direkte knyttet til COVID-19 situationen tilbyder Udenrigsministeriet op til 15 gratis rådgivningstimer. Såfremt rådgivningsopgaven overstiger 15 timer, vil øvrige timer afregnes i forhold til de nye reducerede timesatser.

Den gratis akutrådgivning vedrører specifikt spørgsmål om COVID-19 indførte regelsæt og eksporttekniske spørgsmål, herunder moms og afgifter samt konkrete toldregler. Der ydes også rådgivning til spørgsmål om varer og personers bevægelighed over grænserne og til spørgsmål om forskellige eksportmarkeders nyetablerede tiltag. Der kan være begrænsninger og nye regler indført i forhold til COVID-19 situationen, som konkret har betydning for danske datterselskabers produktionsvilkår og generelle drift.

2. Billigere eksportrådgivning for alle virksomheder i 2020

Det er besluttet at sænke timeprisen for ambassadernes eksportrådgivning markant. Den hidtidige timepris på 995 kr. sænkes nu til 500 kr. for alle virksomheder. Desuden får små og mellemstore virksomheder, med nyt tilskud, mulighed for at få rådgivning til 250 kr. Dette gør sig gældende for virksomheder med op til 250 ansatte og en årlig omsætning på under 375 mio. kr.

Det betyder, at det bliver langt billigere for danske eksportører at benytte sig af udenrigstjenestens samlede netværk af repræsentationer og udnytte det forhold, at ambassaderne er lokalt tilstede og i besiddelse af relevante netværk inden for de danske styrkepositioner. Danske eksportvirksomheder får med den stærkt reducerede timepris således en unik mulighed, for at anvende ambassadernes medarbejdere, som deres forlængede arm på eksportmarkederne, til at tage salgsmøder med kunder og drøfte produktionsmæssige spørgsmål med eventuelle underleverandører.

3. Gratis public service rådgivning øges fra 3 til 5 timer

Ambassaderne har, som en public service funktion, tidligere ydet 3 timers gratis eksportrådgivning til danske virksomheder med henblik på at besvare velafgrænsede spørgsmål eller eksempelvis finde kontaktdetaljer på personer i offentlige organisationer, som den danske virksomhed har behov for at etablere kontakt til. Nu udvides denne gratis public service funktion, således at virksomhederne nu kan få op til 5 gratis rådgivningstimer. Det er fortsat intentionen med de 5 gratis timer, at besvare afgrænsede eksporttekniske spørgsmål eller afdække forhold, der vedrører grundlæggende markedsinformation, herunder identificere adresser på lokale virksomheder og lignende.