Gå til indhold

Eksportfremstød

Det nye initiativ har fokus på øget støtte til eksportfremstød samt et øget fokus på bæredygtighed.

Virksomheder kan søge om øget støtte til eksportfremstød

I forbindelse med Covid-19 og med vedtagelsen af Eksport- og investeringspakken revideres retningslinjerne for fremstødsordningen. Ændringerne er gældende per 1. juni 2020. For øvrige områder af ordningen gælder retningslinjerne for 2020 fortsat.

Et fælles eksportfremstød arrangeres af en koordinator på vegne af en virksomhedsgruppe, som kan modtage tilskud til de fælles udgifter ifm. forberedelse og gennemførelse af et fælles eksportfremstød.

I 2021 fordobles puljen til eksportfremstød fra 34,7 - 69,3 mio. kr.

For at styrke danske virksomheders chancer for både at konsolidere sig på eksportmarkederne og gribe mulighederne på nye markeder, fordobles bevillingen til eksportfremstød i 2021. Dermed får mange flere virksomheder, herunder SMV’er mulighed for at komme ud i verden med deres varer, services og løsninger. Som noget nyt kan fremstød nu også gennemføres helt eller delvist digitalt.

Forhøjelse af tilskudsprocenten fra 50 % op til 75 %

Koordinator kan anmode om forhøjelse af allerede afgivne tilsagn om tilskud til fremstød, der finder sted fra 1. juni 2020, sådan at der maksimalt ydes et tilskud på op til 75 % af de godkendte tilskudsberettigede fællesudgifter. Fremstød, der gennemføres i 2021, vil ligeledes kunne med¬finan¬sieres med op til 75 %.

Dette medfører også, at det maksimale beløb, der kan ydes per virksomhed per fremstød forhøjes fra 50.000 kr. til 75.000 kr.

Øget mulighed for dispensationer

For fremstød, der gennemføres indtil 31. dec. 2020 kan der gives dispensation inden for krav til antal SMV deltagelse, antal deltagende virksomheder samt fysisk tilstedeværelse. Koordinator skal anmode SPK om dispensation, da den ikke gives automatisk.

Tilskud på 50 % til afholdte udgifter ifm aflysninger forårsaget af Covid-19 forlænges fra 9. juni til 31. december 2020

Muligheden for at opnå tilskud til afholdte udgifter ifm. aflysninger eller udskydelse af fælles erhvervsfremstød, som følge af Covid-19 forlænges til 31. december 2020. Der er tale om udgifter afholdt frem til 31. december 2020.

Mulighed for tilskud til digitale fremstød

Der vil på pilotbasis ydes tilskud til fokuserede, tidsbegrænsede digitale erhvervsfremstød mhp. at øge fleksibiliteten og afprøve nye fremstødsformer. Tilskuddet omfatter fremstød gennemført frem til slutningen af 2021.

Ny timepris for konsulenttimer købt hos de danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater, handelskontorer)

Med introduktionen af Eksport- og investeringspakken vil prisen for timer købt hos de danske repræsentationer blive nedsat til 500 kr. per time for koordinatorer, der gør brug af den fælles fremstødsordning.

Fokus på eksportfremstød, som bidrager til grøn omstilling og/eller bæredygtighed, herunder til opnåelsen af FN’s verdensmål

Fremstødsbevillingen har siden starten af 2020 givet særlig prioritet til rene grønne fremstød inden for sektorerne vand og miljø samt energi (minus olie og gas). Fremover vil fokus på bæredygtighed blive endnu større, idet fremstød, hvor grønne og bæredygtige løsninger indgår som delkomponenter inden for andre sektorer, også vil være i fokus. Helt konkret vil ca. 40 % af bevillingen rettes mod ansøgninger, der fremmer en bæredygtig og grøn omstilling. Delkomponenter kan f.eks. fremme grøn omstilling gennem produkter og tjenester, der er renere og/eller mere ressourcebesparende. Her er der tale om produkter som forurener og forbruger mindre end andre tilsvarende produkter og tjenester på markedet. Ligeledes vil fremstød, der bidrager til bæredygtighed og opnåelse af FNs Verdensmål, prioriteres højt.

 

Vil du vide mere?

Er du er interesseret i at høre mere om vores eksportfremstød? Eller vil du vide hvordan du tilmelder dig kommende fremstød? Så læs med her