Gå til indhold

Eksportfremstød

Det nye initiativ har fokus på øget støtte til eksportfremstød samt et øget fokus på bæredygtighed.

Virksomheder kan søge om øget støtte til eksportfremstød

I forbindelse med Covid-19 og med vedtagelsen af Eksport- og investeringspakken revideres retningslinjerne for fremstødsordningen. Ændringerne er gældende per 1. juni 2020. For øvrige områder af ordningen gælder retningslinjerne for 2020 fortsat. 

Ekstraordinær ansøgningsrunde for digitale fremstød samt ny frist for 2. ansøgningsrunde

Den 2. ansøgningsrunde i 2020 fremrykkes til den 25. august 2020 (fra september 2020). I denne runde vil der kunne søges støtte til at dække aktiviteter, der gennemføres fra 1. november 2020 og som vanligt i hele år 2021.

Ydermere vil der blive afholdt en ekstraordinær ansøgningsrunde for digitale fremstød, der gennemføres fra august til oktober 2020. Der kan indsendes ansøgninger fra d. 22. juni med ansøgningsfrist d. 25. juni 2020.

Fremstødsordningens retningslinjer ændres inden for følgende områder:

Forhøjelse af tilskudsprocenten fra 50 % op til 75 % 

Koordinator kan anmode om forhøjelse af tilskuddet til fremstød, der finder sted fra 1. juni 2020, sådan at der maksimalt ydes et tilskud på op til 75 % af de godkendte tilskudsberettigede fællesudgifter.

Øget mulighed for dispensationer 

For fremstød, der gennemføres indtil 31. dec. 2020 kan der gives dispensation inden for krav til antal SMV deltagelse, antal deltagende virksomheder samt fysisk tilstedeværelse.

Tilskud på 50 % til afholdte udgifter ifm aflysninger forårsaget af Covid-19 forlænges fra 9. juni til 1. september 

Muligheden for at opnå tilskud til afholdte udgifter ifm. aflysninger eller reduktion af fælles erhvervsfremstød, som følge af Covid-19 forlænges til 1. september 2020. Der er tale om udgifter afholdt frem til 1. september 2020.

Mulighed for tilskud til digitale fremstød

Der vil på pilotbasis kunne ydes tilskud til fokuserede, tidsbegrænsede digitale erhvervsfremstød mhp. at øge fleksibiliteten og afprøve nye fremstødsformer. Tilskuddet omfatter fremstød gennemført i 2020.

Øget prioritet til fremstød med grønne og bæredygtige delkomponenter 

Ordningen vil, i tillæg til rene grønne og bæredygtige fremstød - dvs. fremstød inden for følgende sektorer: Vand og miljø samt energi (minus olie og gas) - også give prioritet til grønne og bæredygtige løsninger, der indgår som delkomponenter inden for andre sektorer.

Ny timepris for konsulenttimer købt hos de danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater, handelskontorer) 

Med introduktionen af Eksport- og investeringspakken vil prisen for timer købt hos de danske repræsentationer blive nedsat til 500 kr. per time for koordinatorer, der gør brug af den fælles fremstødsordning.

Konkret information for hvert af ovenstående punkter kan læses i de opdaterede retningslinjer her.

I 2021 fordobles puljen til eksportfremstød fra 34,7 - 69,4 mio. kr.

For at styrke danske virksomheders chancer for både at konsolidere sig på eksportmarkederne og gribe mulighederne på nye markeder, fordobles bevillingen til eksportfremstød i 2021. Dermed får mange flere virksomheder mulighed for at komme ud i verden med deres varer, services og løsninger. Som noget nyt kan fremstød nu også gennemføres helt eller delvist digitalt.

75% af udgifterne dækkes (mod tidligere 50%)

Det bliver langt billigere at deltage i et eksportfremstød, idet tilskuddet til koordinatorer og virksomheder øges til 75%, fra tidligere 50%. Dermed kan langt flere virksomheder, herunder SMV’er, deltage i fælles fremstød i udlandet.

Fokus på eksportfremstød, som bidrager til grøn omstilling og/eller bæredygtighed, herunder til opnåelsen af FN’s verdensmål

Fremstødsbevillingen har siden starten af 2020 givet særlig prioritet til rene grønne fremstød inden for sektorerne vand og miljø samt energi (minus olie og gas). Fremover vil fokus på bæredygtighed blive endnu større, idet fremstød, hvor grønne og bæredygtige løsninger indgår som delkomponenter inden for andre sektorer, også vil være i fokus. Delkomponenter kan f.eks. fremme grøn omstilling gennem produkter og tjenester, der er renere og/eller mere ressourcebesparende. Her er der tale om produkter som forurener og forbruger mindre end andre tilsvarende produkter og tjenester på markedet. Ligeledes vil fremstød, der bidrager til bæredygtighed og opnåelse af FNs Verdensmål, prioriteres højt.

Vil du vide mere?

Er du er interesseret i at høre mere om vores eksportfremstød? Eller vil du vide hvordan du tilmelder dig kommende fremstød? Så læs med her