Gå til indhold

Eksportfremstød

Det nye initiativ har fokus på øget støtte til eksportfremstød samt et øget fokus på bæredygtighed.

Virksomheder kan søge om øget støtte til eksportfremstød

I forbindelse med Covid-19 og med vedtagelsen af Eksport- og Investeringspakken er retningslinjerne for fremstødsordningen blevet revideret. De nye retningslinjer for 2021 er trådt i kraft 1. januar.

Et fælles eksportfremstød arrangeres af en koordinator på vegne af en virksomhedsgruppe, som kan modtage tilskud til de fælles udgifter ifm. forberedelse og gennemførelse af et fælles eksportfremstød (virtuelt eller fysisk).

I 2021 fordobles puljen til eksportfremstød fra 34,7 - 69,3 mio. kr.

For at styrke genopretning af eksporten i lyset af Covid-19, samt styrke danske virksomheders chancer for både at konsolidere sig på eksportmarkederne og gribe mulighederne på nye markeder, er bevillingen til eksportfremstød fordoblet i 2021. Dermed får mange flere virksomheder, herunder SMV’er, mulighed for at komme ud i verden med deres varer, services og løsninger. I lyset af rejserestriktionerne globalt, kan fremstød gennemføres helt eller delvist digitalt.

Forhøjelse af tilskudsprocenten fra 50 % op til 75 %

Fremstød, der gennemføres i 2021, kan modtage et tilskud på op til 75 % af de godkendte tilskudsberettigede fællesudgifter.

Koordinator kan også anmode om forhøjelse af tidligere afgivne tilsagn om tilskud til fremstød, der er udskudt i lyset af Covid-19, sådan at der maksimalt ydes et tilskud på op til 75 %. Dette medfører også, at det maksimale beløb, der kan ydes per virksomhed per fremstød er forhøjet fra 50.000 kr. til 75.000 kr.

Der kan stadig søges om tilskud på 50 % til afholdte udgifter ifm. aflysninger forårsaget af Covid-19

Muligheden for at opnå tilskud til afholdte udgifter ifm. aflysninger eller udskydelse af fælles erhvervsfremstød, som følge af Covid-19 er beskrevet i Bilag 5 til Retningslinjerne for 2021.

Ny timepris for konsulenttimer købt hos de danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater, handelskontorer)

Med introduktionen af Eksport- og Investeringspakken er prisen for timer købt hos de danske repræsentationer nedsat til 500 kr. per time for koordinatorer, der gør brug af den fælles fremstødsordning.

Fokus på eksportfremstød, som bidrager til grøn omstilling og/eller bæredygtighed, herunder til opnåelsen af FN’s verdensmål

Omkring 50 % af bevillingen rettes mod ansøgninger, der fremmer en bæredygtig og grøn omstilling.

Fremstødsbevillingen har siden starten af 2020 givet særlig prioritet til grønne fremstød inden for sektorerne vand og miljø samt energi (minus olie og gas). Der lægges også vægt på fremstød indenfor alle andre prioriterede sektorer (sundhed, fødevarer, tech/ICT, design, maskiner og underleverandører), der bidrager til den grønne omstilling. Det betyder, at fremstød, hvor grønne og bæredygtige løsninger indgår som delkomponenter også vil være i fokus. Delkomponenter kan f.eks. bestå i produkter og tjenester, der er renere og/eller mere ressourcebesparende og dermed forurener og forbruger mindre end andre tilsvarende produkter og tjenester på markedet. Ligeledes vil fremstød, der bidrager til bæredygtighed og opnåelse af FNs Verdensmål, prioriteres højt.

Vil du vide mere?

Er du er interesseret i at høre mere om vores eksportfremstød? Eller vil du vide hvordan du tilmelder dig kommende fremstød? Så læs med her