Gå til indhold

Anbefalinger fra forum for genstart af dansk eksport 

Regeringen nedsatte i august 2020 i samarbejde med erhvervslivet Forum for genstart af dansk eksport med 8 genstartteams inden for forskellige erhvervsområder. På baggrund heraf har forummet bidraget med en række anbefalinger til genstart af dansk eksport, som har til formål at hjælpe de danske virksomheder gennem COVID-19-krisen.

Regeringen har nedsat Forum for genstart af dansk eksport med i alt 8 genstartsteams, hvis formål har været at komme med indspil til regeringen om, hvordan de mener, at regeringen kan hjælpe med at løse de udfordringer, de danske eksportvirksomheder står overfor som følge af COVID-19-krisen. På baggrund af dette er Forum for genstart af dansk eksport kommet frem til nedenstående anbefalinger.

anbefalinger fra forum for genstart af dansk eksport

Indsatsområder på den korte bane

Lettere adgang til erhvervsrejser

Styrket information om rejserestriktioner og rejsevejledninger, fast-track ordninger i forhold til konkrete laden, pres for øget international koordination af reglerne, herunder øget EU-koordination af COVID-19 relaterede rejserestriktioner, brug af COVID-19 pas og bedre og hurtigere testmuligheder i forbindelse med erhvervsrejser.

Mere risikovillig kapital

Der er behov for mere risikovillig eksportkreditfinansiering, fx. ift. til grønne løsninger. Krisen gør samtidig lånemarkedet mere tilbageholdende, så der er brug for at styrke adgangen til små- og mellemstore virksomheders fortsatte udvikling gennem vækstkautioner og matchfinansiering. På tværs af virksomheder og brancher skal der skabes bedre mulighed for projekt- og markedsmodning af grønne løsninger.

Styrket e-handel og serviceløsninger

Virksomheder, herunder også de små og mellemstore virksomheder, skal på kort tid kunne agere i et mere digitalt salg- og serviceunivers og har brug for rådgivning og understøttelse i denne udvikling.

Styrket international markedsføring for at stimulere efterspørgsel i en digital verden

Der er behov for at styrke den digitale markedsføring af danske styrkepositioner, fx. gennem de etablerede markedsføringskonsortier, for at kompensere for de begrænsede fysiske muligheder for eksportmarkederne og for fortsat at være konkurrencedygtige.

Indsatsområder på den lange bane

Fremtidens styrkepositioner gennem grøn og digital omstilling

Der skal investeres mere i at udvikle fremtidens styrkepositioner, hvor grøn omstilling, et stærkt sundhedsvæsen og digitale løsninger er afgørende katalysatorer for en øget konkurrencekraft på den anden side af krisen. Dette kræver et fortsat fokus på projekt- og markedsmodning. Udviklingen kan understøttes af et permanent forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsudgifter.

International koordination af rejseregler og -restriktioner

Der er behov for at styrke den diplomatiske indsats for at facilitere en lettere adgang for erhvervsrejsende til udvalgte lande, og at etablere et harmoniseret EU-system for rejsevejledninger og håndtering af rejseregler og restriktioner under COVID-19.

Styrket eksportrådgivning og økonomisk diplomati

Myndighedssamarbejdet skal styrkes på centrale eksportmarkeder for at understøtte danske virksomheders eksport af grønne og bæredygtige løsninger, og den lokale eksportrådgivning skal til fortsat lave timepriser understøtte robuste og grønne værdikæder med blik for importdelen. Gennem en styrket grøn og klimadiplomatisk indsats skal danske virksomheders muligheder ift. EU’s Green Deal og Genopretningspakke øges. Og presset skal øges for at nedbryde handelsbarrierer i og uden for EU.

Kompetencer til at understøtte grøn og digital baseret eksport

Der skal investeres i kompetencer, der kan udfolde grønne og digitale løsninger til gavn for dansk eksport, og fx gives bedre mulighed for, at nyuddannede kommer ud og udbreder ny viden og digitale kompetencer i små- og mellemstore virksomheder. Fortsætter COVID-19 i længere tid, rejser det også et behov for, at servicemedarbejdere og andre med personkontakt mere systematisk kan håndtere smittefaren.

Hvis du vil læse mere om anbefalingerne fra Forum for genstart af dansk eksport og de 8 genstartsteams, kan du gøre det på Erhvervsministeriets hjemmeside.