Gå til indhold
Tyskland

Sygehusalliance skaber muligheder for danske virksomheder i Tyskland

Gennem The Trade Councils Dänisch-Deutsche Krankenhausallianz har det danske softwarefirma Visikon fået flere leads til den tyske sundhedssektor, og er nu i gang med at underskrive den første kontrakt.
Visikon er et dansk softwarefirma med fokus på digitale løsninger inden for sundhedskommunikation. En af deres løsninger, Mit Forløb, er en app udviklet til patienter og borgere, som står over for en behandling. Ideen bag løsningen er at tilbyde personlig og behandlingsspecifik information fra hospitalet eller sundhedsudbyderen til den enkelte borger. Den digitale løsning er udviklet i tæt samarbejde med eksperter og er meget visuel i sin opbygning. 

den tyske digitaliseringsbølge

Den tyske regering investerer frem mod 2024 årligt 200 mio. EUR i digitalisering af den tyske sundhedssektor. Vores danske repræsentationer i Tyskland kan hjælpe dig ind på markedet!

Det kan du læse mere om her.

Selvom firmaet møder stor interesse uden for Danmarks grænser, så har størrelsen på deres nuværende salgsteam begrænset deres muligheder for at handle på den store interesse. Derudover krævede forskellen på det danske og tyske sundhedssystem tilpasning fra den danske virksomhed, før den succesfuldt kunne etablere sig på det tyske marked.

Derfor kontaktede Visikon sundhedsteamet fra The Trade Council i Tyskland, der fik virksomheden indlemmet i den Dänisch-Deutsche Krankenhausallianz (DDKA).

Visikon tilsluttede sig sygehusalliancen for at outsource omsætningen af indledende kontakter, inden der blev brugt ressourcer på at skabe leads, og for at komme i dialog med sygehuse på beslutningstagerniveau.

Dänisch-Deutsche Krankenhausallianz DDKA

DDKA blev lanceret i december 2021 med det formål at skabe en ramme for dansk-tysk udveksling af viden inden for digitalisering, innovation, tværsektorielle processer og deres implementering samt nye forretningsmodeller i sundhedssektoren. 

De to landes sundhedssystemer er forskellige bl.a. i forhold til finansiering, grad af centralisering og valg af læge, og alliancen iværksætter dialog mellem eksperter fra begge sider og udveksler erfaringer og udfordringer fra de respektive systemer.

Derudover ses det danske sundhedssystem som en rollemodel, specielt med det høje niveau af digitalisering, brugen af AI og den generelle processtyring. Gennem udvekslingen i alliancen får tyske interessenter et indblik i, hvordan Danmark har transformeret det danske sundhedssystem samt, hvordan alliancemedlemmernes løsninger har gjort sig gældende og kan tilpasses og eksporteres til en tysk kontekst.

Det tyske sygehusvæsen står overfor store udfordringer de næste 10-15 år. Det er en konsekvens af demografiske ændringer, sygeplejemangel og voksende digitaliseringskrav. Danmark har nogle af de samme udfordringer, men på grund af det danske sundhedssystems opbygning, har man reageret tidligt og valgt at koncentrere sig om reformere sundhedsvæsenet ved at bygge supersygehuse.

Denne reform har vakt opmærksomhed og skabt interesse i Tyskland, hvilket har ført til lanceringen af den dansk-tysk sygehusalliance. Alliancen giver eksperter, sygehuse og virksomheder mulighed for at interagere og lære af hinanden gennem planlagte workshops, seminarer og bilaterale delegationsbesøg. 

quote ikon
”Vi havde en rigtig god oplevelse med delegationsbesøgene fra forskellige tyske sygehuse til Danmark, hvor vi fik mulighed for at præsentere vores løsning og starte dialog med flere gode leads.”
Anders Nejsum CO-Founder og CEO, Visikon

Nu, lidt under et år efter lanceringen af alliancen, ser vi nogle af de første resultater hos Visikon og deres igangværende kontraktunderskrivelse. Alliancen har gjort det muligt for Visikon at mødes med diverse tyske sygehuse, blandt andet Herzzentrum Dresden i maj måned.

Dette har ført til et nyt samarbejde som formodentlig bliver offentliggjort inden for de næste par uger, samt samtaler med andre sygehuse der forhåbentlig ender i mere dansk eksport. Den største fordel for Visikon har været muligheden for at præsentere deres løsninger til vigtige tyske stakeholders med senere opfølgning.

kontakt

Vil du vide mere? Så kontakt vores rådgivere.

Loading...