Gå til indhold
Indien

Privat-offentligt samarbejde baner vejen for dansk vandteknologi i Indien

Samarbejde mellem myndigheder, forskning og den private sektor under det Grønne Strategiske Partnerskab har banet vejen for et demonstrationsprojekt om at kortlægge vandsressourcer i den syd-indiske delstat Tamil Nadu. 

18 pct. af verdens befolkning bor i Indien, men landet har kun adgang til 4 pct. af verdens vandressourcer. Derfor står den indiske regering nu over for investeringer på USD 90 mia. frem mod 2026, der dels skal sikre rent drikkevand fra hanen til over 100 mio. indiske husstande, dels forbedre generel sanitet og vandmiljøer. 

Grundvand er en vigtig kilde til drikkevand, men mange steder i Indien er både kvantiteten og kvaliteten af grundvandet forringet med tiden, og der mangler ofte viden om grundvandsressourcen. Danske myndigheder, universiteter og virksomheder skal demonstrere, hvordan danske løsninger kan være med til at skabe vidensgrundlaget for en bæredygtig, grundvandsbaseret drikkevandsforsyning ved brug af innovativ kortlægningsteknologi i delstaten Tamil Nadu. 

I Tamil Nadu er udfordringen, at 80 pct. af landområderne i delstaten får deres vandforsyning fra grundvand. På grund af overudnyttelse er grundvandsspejlet faldende og vandkvaliteten forringet. Samtidig påvirker klimaforandringerne grundvandsdannelsen i negativ retning. Derfor er det vigtigt at kende grundvandstilstanden for at kunne udnytte ressourcen bæredygtigt.  

Praktisk planlægning i felten i Tamil Nadu.
quote ikon
“I am happy to inform that the cutting edge tTEM technology of Litho findings in chrono order, will be deployed by the Department of Water Resources, Tamil Nadu Government for a pilot study in selected Area in Tamil Nadu to scan and map Status of Aquifer & Ground Water Table and draw Inference on Water Quality with technical collaboration from the Danish Government.” 
Dr. Sandeep Saxena Additional Chief Secretary, Water Resources Department, Government of Tamil Nadu, India

Danmark og Indien indgik i september 2020 et Grønt Strategisk Partnerskab. Da partnerskabet skulle omsættes til en konkret arbejdsplan på vandområdet med det indiske vandministerium, gik Miljøstyrelsen, Aarhus kommune, The Trade Council og Innovation Centre Denmark sammen om opgaven. Den fælles indsats har for nyligt ført til en aftale mellem Miljøstyrelsen, GEUS og vandressourceministeriet i Tamil Nadu om et fælles demonstrationsprojekt.  

Demonstrationsprojektet skal vise, hvordan dansk vandteknologi kan understøtte sikker og bæredygtig drikkevandsforsyning på landsbyniveau i Indien ved at kortlægge grundvandet lokalt. Det er en dansk innovation, hvor en eksisterende helikopterbåren kortlægningsteknologi er blevet tilpasset, således at det nu er muligt at kortlægge mindre områder på en hurtig og omkostningseffektiv måde. 

Hvis resultaterne er positive, er Tamil Nadu med over 70 millioner indbyggere parat til at anvende teknologien til at forvalte sine grundvandsressourcer bæredygtigt på tværs af delstaten. 

Kontaktoplysninger

Kontakt vores sektoreksperter for at få et uforpligtende møde, hvor vi kan tilbyde information om, hvordan dit firma bedst kommer ind på det indiske marked.

Loading...