Gå til indhold
SYDKOREA

I fremtiden vil danske Renew Energy forsyne Sydkorea med biogas

Efter en målrettet indsats og assistance fra The Trade Council i Seoul er Renew Energy på vej mod etableringen af det første danske biogasanlæg i Sydkorea.

Der er fart på den grønne omstilling i Sydkorea, hvor et stigende antal aktører skubber på for CO2-neutralitet, og det skaber gode muligheder for danske løsninger på det koreanske marked. Det gælder bl.a. inden for biogas, hvor en nyligt foreslået lov, som forventes vedtaget i parlamentet i nærmeste fremtid, forpligter alle koreanske kommuner til at producere biogas fra deres organiske affald, hvilket bliver en helt ny tilgang til affaldshåndtering i landet.

Traditionelt har man i Sydkorea betragtet organisk affald som noget, der på lige fod med andet affald blot skulle bortskaffes, og denne tankegang har også været understøttet af de regulatoriske rammer. Men med det nylige skifte hos lovgiverne peger pilen mod en langt bedre ressourceudnyttelse, som også har øget efterspørgslen efter kompetencer og teknologi på området, og det skaber store muligheder for danske virksomheder – særligt inden for ingeniørrådgivning, genvinding af næringsstoffer, afsvovlingsteknologi og opgradering af biogas, hvor danske virksomheder og løsninger er eftertragtede på grund af deres høje kvalitet.

Samtidig betyder det større fokus på biogas i Sydkorea, at det er væsentligt nemmere for udenlandske virksomheder at komme ind på markedet, som tidligere har været kendetegnet ved meget svær adgang.
quote ikon
"Før i tiden var der store barrierer for virksomheder inden for biogas, som ønskede at indtræde på det koreanske marked, men med den nye tilgang til organisk affald har det ændret sig markant. Særligt danske virksomheder er eftertragtede, og med The Trade Councils stærke lokale kendskab kan vi effektivt matche relevante stakeholders på markedet."
Euichin Park Senior Commercial Officer, Embassy of Denmark in Korea

Renew Energy indtræder på det koreanske marked

Et tydeligt eksempel på udviklingen i Sydkorea kan findes hos den danske SMV Renew Energy, som arbejder globalt som konsulent og teknologileverandør inden for bioenergi, og som over en årrække har indgået i en biogasalliance med den Danske Ambassade i Korea som del af en virksomhedsalliance.

Den traditionelle danske biogasløsning til at behandle organisk affald og husdyrgødning for at producere bioenergi, håndtere affaldsprodukter og recirkulere næringsstoffer tillader i Danmark, at den afgassede biomasse med næringsstoffer anvendes som gødning på landbrugsjord. Denne mulighed eksisterer ikke på samme måde i Korea, hvorfor det er nødvendigt at tilbyde en komplet biogas- og separationsløsning, hvor næringsstoffer opkoncentreres og afsættes særskilt. Renew Energy tilbyder sådan en løsning, som er patenteret i USA, og som tilfredsstiller markedsvilkårene i Sydkorea, hvilket gør Renew Energy til et perfekt match for det koreanske marked.

Renew Energy ønskede således at etablere sig på det koreanske marked og har derfor arbejdet målrettet sammen med The Trade Council på at identificere de korrekte partnere og investorer. Som del af forløbet har The Trade Council derfor assisteret ved at arrangere møder med strategiske og finansielle investorer i Sydkorea, rådgive om EPC kontrakter og vilkår samt at promovere Renew Energy via seminarer, workshops og håndtering af offentlige aktører mv.

quote ikon
"Samarbejdet med TC har været et nøgleelement både for os til at forstå det lokale marked, men også for at åbne døre og facilitere en markedsadgang for os. TC har vist en vilje og evne til at få ting til at ske samt til at vise, at når vi som dansk selskab ankommer i et land, er vi ikke alene, men har en infrastruktur af åbenhed og samarbejdsvillighed med på tværs af både selskaber og diplomati."
Morten Gyllenborg Direktør, Renew Energy
Som resultat af indsatsen lykkedes det The Trade Council at matche Renew Energy med flere investorer og en EPC-partner, som den 10. februar underskrev en MoU om konstruktionen af det første danske biogasanlæg i Sydkorea, der efter planen igangsættes inden for den nærmeste fremtid.
Sydkorea rummer et stort potentiale inden for biogas, som kun forventes at vokse i fremtiden, og derfor holder The Trade Council vågent øje med udviklingen på markedet. Danske virksomheder med interesse i det koreanske marked kan derfor med fordel kontakte vores sektorrådgiver for at høre mere om mulighederne i Sydkorea.

VIL DU VIDE MERE OM DET KOREANSKE MARKED?

Kontakt gerne vores sektorrådgiver inden for energi.
Loading...