Gå til indhold
finland

Ejlskov fik hjælp til at opbygge lokalt netværk i Finland

Gennem tæt samarbejde med The Trade Council har Ejlskov fået foden inden for i Finland og adgang til et større kundenetværk indenfor oprensning af jord og grundvandsrensning. 

I Finland bliver mange tidligere industrigrunde omdannet til nye boligområder, præcis som i Danmark. Det øger sandsynligheden for, at bygherrer skal håndtere grunde med forureneret undergrund. Fjernelse af forureninger er en stor omkostning og en tidskrævende proces, som alle gerne vil være foruden. Det har Ejlskov imidlertid fundet en løsning på. 

Ejlskov har siden dets grundlæggelse i 1999 specialiseret sig i oprensning af jord og grundvandsforureninger og leveret turnkey løsninger til industrivirksomheder, olieselskaber, og ejendomsudviklere. 

Med Ejlskovs in-situ bioremiation-løsninger kan forureninger fjernes uden at grave, og uden at forstyrre kundens produktion eller services. Det har en række fordele for kunden, såsom at omkostningerne kan reduceres, at man hurtigere kan komme i gang med byggerier, og, ikke mindst, at processen er langt mere bæredygtig end andre løsninger. Ejlskov anvender biologiske metoder til at fjerne forureningen uden brug af energi til afgravning eller deponi. 

quote ikon
Når vi står som Ejlskov selv, er vi en lille virksomhed, men The Trade Council hjælper os med at opbygge et netværk. Det hjælper at banke på med kongekronen, det giver den slagkraft og nærhed, som skal til for at komme ind på markedet og få kontakt til relevante kontakter. The Trade Council har tyngden til at få opmærksomheden, som gør, at kunden også vil snakke med os.
Carsten Frederiksen Commercial Chief Officer, Ejlskov A/S

Markedspotentialet for Ejlskovs teknologi er stort i Finland, og virksomheden har nu flere igangværende projekter. Men i starten oplevede virksomheden en række udfordringer, bl.a. at komme i kontakt med de rette kunder. En af udfordringerne var et utilstrækkeligt markedskendskab og manglende kapacitet til at opbygge et lokalt netværk.

Ejlskovs internationaliseringsstrategi bygger på en organisering, der kan afdække et stort geografisk område uden at blive for omkostningstung, hvilket besværliggøres af, at virksomheden er forholdsvis lille. For at imødekomme udfordringerne med at etablere sig på det finske marked, kontaktede Ejlskov The Trade Council i Finland for at få hjælp med at identificere og kontakte relevante kunder, samt at kunne benytte sig af den lokale markedsviden og det netværk i energi- og industrisektoren, som The Trade Council i Finland besidder. 

The Trade Councils rådgivning har skabt mere struktur i Ejlskovs tilgang til det finske marked ved at identificere de rette kontakter. Det har effektiviseret virksomhedens markedsførings- og salgsprocesser. Ejlskov fremhæver også selv, at deres kompetenceniveau er blevet bedre gennem det tætte samarbejde med The Trade Council. Ejlskov og The Trade Council søger derfor at styrke Ejlskovs finske partnerskaber yderligere i 2022 for at sikre, at virksomheden kan komme ud til endnu flere kunder. 

quote ikon
Det har været en sand fornøjelse at arbejde med Ejlskov, som er et godt eksempel på dansk banebrydende teknologi. Jord- og grundvandsforurening er et stort problem på verdensplan, og det er meget meningsfuldt at arbejde på at løse problemet.
Annina Hästö Handelsrådgiver, Helsinki
Finland er et af de førende lande inden for løsning af miljøproblemer, hvor omfattende detaljeret miljødata og national lovgivning danner grundlaget for en effektiv miljøbeskyttelse. Dette skaber efterspørgsel i Finland på produkter og teknologier, som kan løse problemer forbundet med bl.a. forurening og udslip. Og det er et område hvor, mange danske virksomheder står stærkt. 

Vil du vide mere om dine muligheder i Finland?

Så kontakt os gerne.

Loading...