Gå til indhold
MEXICO

Demant etablerer nyt produktionssite i Mexico for at styrke leverancen til verdens største marked

Mexico er med sine 130 millioner borgere verdens 11. største økonomi. Et vigtigt marked for mange danske virksomheder. 

Endnu vigtigere er Mexicos beliggenheden op til verdens største marked USA, der gør, at Mexico er oplagt som produktionshub for flere danske virksomheder. Hertil kommer Mexicos frihandelsaftale med USA og Canada. LEGO har gennem flere år haft deres største produktion i verden strategisk placeret i det nordlige Mexico, og stadig flere danske virksomheder etablerer sig med egen produktion i landet. Mange af virksomhederne i et tæt strategisk samarbejde med den danske ambassade i Mexico. En af de virksomheder er C-25 ”Hearing Healthcare” koncernen Demant, der i første omgang ikke havde regnet med, at et tæt samarbejde med ambassaden, skulle vise sig at være en vigtig del af processen.

Demant er en international og succesfuld dansk virksomhed, som er aktiv i hele værdikæden af høresundhed fra høreapparater og implantater til diagnostik og behandling og med en voksende forretning inden for høretelefoner. Med hovedkontor i Københavnsområdet opererer Demant med datterselskaber i mere end 30 lande og over 16.500 ansatte. Det er en virksomhed med stor international erfaring og succes, der har været til stede i Mexico i mange år hos søsterselskabet Össur. Men nu etablerer Demant sig med eget produktionssite i Mexico og tager dermed et vigtigt nyt skridt. 

Produktion i Mexico fremstår som en effektiv og kundevenlig mulighed, når hovedformålet er at levere til verdens største marked, USA. Business-planen er klar. Men selv med sin store internationale erfaring og en yderst professionel organisation støder Demant på visse udfordringer. Demants erfarne VP of Global Customs Operations Torben Engell Nielsen, der er overordnet ansvarlig for processen, bliver tilbage i 2020 bekymret for procesplanen. Eventuelle forsinkelser kan få store konsekvenser globalt for Demant. Han fremhæver samarbejdet med ambassaden i Mexico som et centralt element i forhold til at sikre Demants videre eksekvering af processen: 

quote ikon
”Med sådan en forsinkelse kan vi ikke ibrugtage vores nye fabrik samt flytte materiel og medarbejdere, hvilket vil resultere i betydelige udfordringer for hele vores globale forretning”, konstaterer Torben Engell Nielsen: Vi så med stigende frustration på udsigterne til ikke at kunne opnå de mexicanske myndigheders godkendelser og vi kontaktede derfor den danske ambassade i Mexico City for at søge hjælop til yderligere gennemsigtighed”
Torben Engell Nielsen VP of Global Customs Operations, Demant
For Torben Engell Nielsen var et samarbejde med en dansk ambassade ellers ikke på listen i forhold til etablering af produktion for Demant. Torben Engell Nielsen var mildest talt skeptisk forud for det første møde med ambassaden. Otte måneder senere, ser han tilbage på et vellykket strategisk samarbejde og tæt partnerskab og han anbefaler andre virksomheder at tage kontakt til ambassaden som noget af det første i forhold til at etablere sig i Mexico.

Ambassadør Lars Steen Nielsen, der de sidste 3 år har stået i spidsen for ambassaden i Mexico, har stor fokus på ambassadens tætte samarbejde med 30-40 vigtige danske virksomheder. Han deler Torben Engell Nielsens positive vurdering af forløbet:
quote ikon
”Demant er en utrolig professionel virksomhed, med meget stor international erfaring. Det var tydeligt allerede på vores første møde med Torben og hans team, at de både har stor erfaring og en høj proffessionel tilgang. Men samtidig stod de med en række udfordringer, hvor vi som dansk ambassade med vores adgang og rennomé til de mexicanske myndighederne på alle niveauer, kan levere afgørende klarhed og merværdi til  processen”
Lars Steen Nielsen Danmarks Ambassadør i Mexico
Lars Steen Nielsen fremhæver, at tilgangen fra Demant har været vigtig for at skabe det tillidsfulde og tætte samarbejde, der har bidraget til, at Demant i dag er forud for tidplanen. ”Sammen med Demant er vi kommet meget tæt på dele af deres interne organisation, og vi har arbejdet som ét team med ét fælles mål. I perioder 24/7 for at sikre den nødvendige fremdrift, overholdelwe af tidsfrister og for at tage hånd om opståede udfordringer på møder med de mexicanske myndigheder, hvor vi som ambassade kan få virksomheden med til bordet, så vi alle har samme forståelse af lovgivning, krav til videre proces og ikke mindst tidshorisont”, siger Lars Steen Nielsen. 

Torben Engell Nielsen fremhæver også organiseringen af samarbejdet som vigtigt: ”Ambassaden har med vores team i Mexico, USA & Danmark kørt en WhatsApp gruppe, som har sikret  ”realtime” opdatering og kørt den mere formelle proces på mail & telefon. Det har sikret en meget effektiv kommunikation. Samtidig og ikke mindst har ambassadeteamet kæmpet på forskellige niveauer for at komme i mål. Vi oplever samme dedikation til opgaven hos ambassaden som hos vores eget team,” påpeger Torben. 

Mexico: Produktions-hub på kanten af verdens største marked

Mexico har tradition inden for produktion og industri og med en veluddannet og konkurrencedygtig arbejdskraft er Mexico en oplagt produktionshub på kanten af verdens største marked. Mexico har mange frihandelsaftaler og med den fornyede handelsaftale med USA og Canada er ”business-casen” blevet rigtig fordelagtige for mange virksomheder. Samtidig har de mexicanske myndigheder implementeret flere positive initiativer for at tiltrække produktionsvirksomheder til Mexico i vækst og beskæftigelse øjemed. Et af de tiltag er ”IMMEX Maquiladora Program”, et program som gør det fordelagtigt for virksomheder at producere i Mexico. ”IMMEX-programmet giver udenlandske virksomheder mulighed for at importere råvarer og delkomponenter til Mexico, skatte- og toldfrit, under forudsætning af, at alle færdige varer eksporteres ud af Mexico. Det er meget fordelagtigt og gennem de sidste 2-3 år har vi samarbejdet tæt med en række danske viksomheder, der har etableret produktion i Mexico”, siger Flemming Andersen, som er handelschef på ambassaden. 

Ikke langt fra en motorvej som går direkte til grænseovergangen mellem USA og Mexico, hvor bjergene i baggrunden rager højt i vejret og stillehavet er lige rundt om hjørnet, ligger  Demants nye topmoderne fabrik, der er klar til at blive indviet til oktober. Torben Engell Nielsen glæder sig til den oficielle indvielse af fabrikken til oktober, mens han ser tilbage på et forløb, hvor Demant og ambassaden efter de første få møder hurtigt fik udarbejdet en operativ plan i forhold til, hvordan ambassaden bedst muligt kunne bringe det store netværk og tætte samarbejde med de mexicanske ministerier og beslutningstagere i spil med henblik på at skabe fremdrift og gennemsigtighed i  processen. ”Det netværk ambassaden har kunnet give os adgang til har været uvurderligt og med til at gøre en kompleks proces gennemsigtig”, fastslår Torben Engell Nielsen. Lars Steen Nielsen ser også frem til at deltage i indvielsen, der samtidig er en rigtig god lejlighed til at holde møder med relevante myndigheder og borgmestre i delstaten ”Baja Califonia” sammen med Demants topledelse: 

”Samarbejdet med Torben og hans internationale orienterede og professionelle team er et stærkt eksempel på de stærke resultater en moderne udenrigstjeneste og stærkt dansk erhversliv kan opnå sammen. Til gavn for virksomhederne, Danmark, dansk beskæftigelse og vores partnere. Vi har et stort fokus på at levere på den opgave og vigtige prioritet. Vi har et meget tæt samarbejde med den mexicanske regering og en række vigtige delstater for at styrke dansk erhverslivs muligheder, dansk eksport, men også SDG-dagsordenen og den grønne omstilling. Jeg ser for mig , at det gode samarbejde med Demant fortsætter fremover. Vores erfaring fra samarbejdet med omkring 30-40  danske virksomheder her i Mexico er, at vi sammen kan opnå meget stærke resultater". 

Torben Engell Nielsen er enig: 

quote ikon
”Vi er meget tilfredse med resultatet af samarbejdet og er nu godt i gang med at flytte til den nye fabrik. Jeg må bare konstatere, at samarbejdet med ambassaden har været både lærerigt, professionelt og skabt stor værdi for Demant”, 
Torben Engell Nielsen VP of Global Customs Operations, Demant

Kontakt os

Er du interesseret i at vide mere? Så kontakt den Danske Ambassade i Mexico.

Du kan også altid holde dig opdateret på den aktuelle markedssituation her.

Loading...