Gå til indhold
De FOrenede arabiske emirater

Dansk govtech succes i Mellemøsten

I samarbejde med The Trade Council kom danske cBrain godt fra start på det mellemøstlige marked 
Den danske virksomhed cBrain leverer software-løsninger inden for offentlig digitalisering. Virksomhedens F2 platform anvendes i rigt omfang af offentlige myndigheder herunder 17 ministerier og en række styrelser i Danmark. Danmarks førende placering i FN’s eGovernment Survey har tidligere ført til flere henvendelser fra offentlige myndigheder i udlandet herunder Golfregionen og delegationsbesøg herfra til Danmark.

cBrains første interesse for GCC landene blev vakt tilbage i 2017 da man deltog på et eksportfremstød til regionen i samarbejde med den danske digitaliseringsstyrelse og Generalkonsulatet i Dubai. Det kastede en vis interesse af sig og særligt nogle gode kontakter på højt politisk niveau i de Forenede Arabiske Emirater (FAE). I 2017 indgik cBrain derfor et mere strategisk samarbejde med The Trade Council (TC) i MENA regionen - nærmere bestemt med Generalkonsulatet i Dubai. Målet var at etablere fodfæste i de Forenede Arabiske Emirater. I første omgang valgte cBrain at fokusere på mulighederne i hhv. Dubai og Abu Dhabi, som er de to største emirater i landet, og der hvor den offentlige sektor er størst. 

For en virksomhed som cBrain repræsenterer Mellemøsten og særligt de udviklede golflande et interessant vækstmarked. Der blæser nye vinde i regionen, hvor landene er drevet af et ønske om at diversificere deres indtægtskilder og dermed være mindre afhængige af olie- og gaseksport. For at nå dertil kræver det en effektiv forvaltning, og en digitalisering af den offentlige sektor er således en prioritet. cBrain havde også gennem egne medarbejdere kontakter til beslutningstagere i regionen, så kombinationen af TC’s netværk og egne relationer udgjorde et godt fundament for at bruge tid på at lukke markedet op. 

PARLØB MED GENERALKONSULATET

cBrain og Generalkonsulatet lagde ud med at indhente den klassiske markedsinformation i forhold til, hvor generalkonsulatet havde gode politiske kontakter i det offentlige system og kunne således teste, hvorvidt interessen for dansk software var tilstede. Man rettede bl.a. fokus mod den lokale digitaliseringsstyrelse TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority). Det næste skridt på rejsen blev at stable et større event på benene i partnerskab med TDRA, hvor adskillige øvrige offentlige myndigheder deltog. Således kunne cBrain fremvise, hvordan F2 platformen har til formål at digitalisere interne arbejdsgange, processer og samarbejde på tværs af ministerielle forvaltningsområder. 

På baggrund af eventet indledte cBrain en dialog med en række myndigheder, herunder Finansministeriet i FAE, som efterfølgende valgte at lægge den første ordre til cBrain, hvilket senere har medført adskillige andre ordrer. Dermed formåede cBrain at få fodfæste i regionen.

Forretningen voksede under Corona

Traditionelt er forretningskulturen i golflandene, at man skal mødes fysisk for at lave forretning med hinanden, og at man skal mødes flere gange for at opbygge tillid. Men da Corona pandemien lukkede både FAE og Danmark ned i 2020, åbnede det op for, at cBrain kunne arbejde mere virtuelt med Finansministeriet i FAE. Det medførte, at cBrain i efteråret 2020 vandt et udbud hos Finansministeriet i FAE om at levere et nyt fagsystem baseret på F2 med henblik på at understøtte Economic Substance Regulations (ESR). ESR er en del af OECD’s rammeprojekt BEPS (Base Erosion Profit Shifting), som har til formål at forhindre skatteunddragelse. Mere end 100 lande, herunder FAE, har tilsluttet sig OECD’s rammeprojekt. 

Løsningen blev implementeret på under 4 måneder og blev leveret 100% virtuelt pga. COVID-19 restriktioner. Løsningen anvendes i dag af 300 medarbejdere på tværs af mere end 38 myndigheder i FAE, og i løbet af den første måned blev der modtaget anmeldelser fra ca. 35.000 selskaber.

Finansministeriet i FAE har desuden vist sig så tilfredse med cBrain, at de valgte at nominere den leverede ESR-løsning til den globale WSIS-pris i 2021 (World Summit on the Information Society under FN), særligt fordi den understøtter en række af SDG-målene, herunder særligt nr. 16; Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

DET SIGER VIRKSOMHEDEN

Q&A med direktør Per Tejs Knudsen, cBrain.

Hvordan har din oplevelse med The Trade Council været?


cBrain har gennem mange år arbejdet med The Trade Council. Vi oplever, at The Trade Council og Ambassaden kan åbne døre til det politiske niveau, som er meget værdifuld for os. Så på mange måder ser vi TC som en strategisk partner for os. 

I kraft af deres lokale markedskendskab, hvad kunne The Trade Council assistere med, som I ikke selv kunne løfte?

For os er det ikke så vigtigt med et generelt markedskendskab. Det kan vi typisk selv analysere os frem til. Det, der er vigtigt for os, er det myndighedsnetværk, ambassaden og konsulatet har opbygget, hvor man så inddrager en dansk leverandør som os som et eksempel på, hvordan vi har lavet løsninger i Danmark. Det er ret unikt.

Baseret på dine erfaringer med The Trade Council, vil du anbefale andre virksomheder at få eksportrådgivning af Udenrigsministeriet?

cBrain vil gerne anbefale Udenrigsministeriet. Vi har altid oplevet et stærkt partnerskab og værdi for vores virksomhed ved at samarbejde med The Trade Council.  

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om, hvordan din virksomhed kan få fodfæste i MENA-regionen? Så kontakt vores handelsrådgivere og repræsentanter fra Generalkonsulatet i Dubai og få rådgivning til dit næste eksporteventyr.
Loading...